De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Het menselijke Gezicht achter het Fort IND

In deze aflevering van De Publieke Tribune gaat Coen Verbraak in gesprek met medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), over de dilemma's waar zij voor komen te staan bij de beoordeling van asielaanvragen.

86. Het menselijke Gezicht achter het Fort IND (18 februari 2023)

Een aardbeving in Turkije en Syrië, de oorlog in Oekraïne, uitgestelde migratie na corona, een krappe arbeidsmarkt en een gebrekkige asielopvang voeren de druk bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alsmaar op. Het aantal eerste asielverzoeken lag het afgelopen jaar op 35 duizend, het grootste aantal sinds 2015, terwijl er inmiddels een tekort van 40 duizend opvangplekken dreigt en de wachttijd voor een eerste gehoor is opgelopen tot gemiddeld drie maanden...

Hoe houden IND-medewerkers in deze tijden van asielcrisis het hoofd koel?

In deze uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met IND-medewerkers over de dilemma's waar zij voor komen te staan bij de beoordeling van asielaanvragen. Hoe is het om zulke hondsmoeilijke keuzes te maken in een ethisch, politiek en juridisch mijnenveld? In een wereld die bij voorbaat ongelijk en onrechtvaardig is? Hoe oordeel je over gedropte kinderen, over 'onbewijsbare' zaken als levensovertuiging of seksuele geaardheid? Het werk van IND'ers is vaak grijs gebied, terwijl ze een zwart-wit beslissing moeten nemen: een salomonsoordeel over het leven van een ander. Waar ligt de grens tussen mens en dossier?

Reageren op deze uitzending?

Gasten in deze aflevering

Sietske Dosker

Manager Asiel en Bescherming bij de IND en verantwoordelijk voor de locatie Schiphol. Begon als hoor- en beslismedewerker in Den Bosch, waar ze vooral met minderjarige vreemdelingen werkte.

Alvin Hasken

Als manager en directielid Asiel en Bescherming is hij verantwoordelijk voor het aansturen van het IND-personeel in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, waar hij zich vooral afgelopen zomer geconfronteerd zag met het uit zijn voegen barstende asielsysteem.

Peter van Lent

Al bijna dertig jaar hoor- en beslismedewerker voor de IND in Den Bosch. Hij nam tot vorig jaar als acteur en zanger deel aan het veelbesproken theaterstuk Salomonsoordeel van Ilay den Boer over de Nederlandse asielprocedure.

Marloes Rotensen

Werkt al meer dan tien jaar als senior hoor- en beslismedewerker voor de IND in Ter Apel.

Verdiep je verder