De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Officieren van Justitie

In deze uitzending van De Publieke Tribune gaat Coen Verbraak in gesprek met drie officieren van justitie, over hoe het is om te hoeden over onze rechtsstaat uit naam van de samenleving.

113. Officieren van justitie

zaterdag 7 oktober, 15:00 – NPO Radio 1

Ze zijn de hoeders van de rechtsstaat, de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie (OM), geven leiding aan de politie bij opsporingsonderzoek en klagen verdachten aan in de rechtszaal namens ons als samenleving: officieren van justitie. Ons land telt er ruim 800, die zich dag en nacht bezig houden met het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme.

Tegelijkertijd klinkt er ook genoeg kritiek op het OM. Het zou te veel focussen op het opsporen en vervolgen van zware georganiseerde misdaad, en te weinig op het bewaken en beveiligen van bedreigde personen, met alle gevolgen van dien. En hoewel een grote meerderheid van de Nederlanders wel degelijk vertrouwen heeft in gezaghebbende instituties als het OM, zijn er steeds meer zorgen over toenemende polarisatie, afnemend draagvlak voor overheidsbeleid en ondermijnende vormen van criminaliteit in onze samenleving.

Hoe goed kennen wij onze staande magistratuur eigenlijk? En hoe goed weten wij wat openbaar aanklagers doen? In deze uitzending van De Publieke Tribune gaat Coen Verbraak in gesprek met drie officieren van justitie. Wat drijft hen? Wat houdt hen op de been na een zoveelste schrijnende zaak? En welke impact heeft het hoeden van de rechtsstaat eigenlijk op hun eigen mensbeeld?

Presentatie: Coen Verbraak
Redactie: Sjoerd Alders
Eindredactie: Bram Vollaers

Reageren?

Mail de redactie op depublieketribune@human.nl

Te gast in deze aflevering

Nine Tromp

Nine Tromp is al tien jaar officier van justitie in Drenthe, waar ze namens het OM verantwoordelijk is voor alle recherche-onderzoeken na onder meer zware geweldsdelicten en verkeersongelukken. Daarnaast is ze voetbalofficier van justitie bij voetbalclub FC Groningen.

Floris Holthuis

Floris Holthuis is advocaat-generaal binnen het Ressortsparket in Den Haag, waar hij de vertegenwoordiger is van het OM in hoger beroepszaken. Voordat hij bij het OM kwam, werkte hij jarenlang als strafrechtadvocaat voor onder meer tbs-cliënten.

Rianne de Back

Rianne de Back is zowel jeugdofficier van justitie in Amsterdam als landelijk jeugdofficier van justitie, waarvoor ze verantwoordelijk is voor het OM-beleid binnen de jeugdrechtspraak. In het verleden heeft ze ook jarenlang zaken geleid rondom huiselijk geweld, kindermishandeling en zedenzaken.

Verdiep je verder