De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Jonge Voorgangers

In deze uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met drie jonge voorgangers binnen de drie grootste religieuze stromingen van ons land: het katholicisme, het protestantisme en de islam.

111. Jonge Voorgangers

zaterdag 23 september, 15:00 – NPO Radio 1

Nederland is geen gelovig land meer, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau vorig jaar, toen ons land voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen telde. Tegelijkertijd daalde het percentage Nederlanders dat minstens een keer per maand naar een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis ging van 17 procent in 2012 naar 12 procent in 2022. Hoe is om in een land waar steeds minder mensen zich religieus noemen, toch al vanaf jonge leeftijd je leven te wijden aan de verkondiging van Gods woord?

In deze uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met drie jonge voorgangers binnen het katholicisme, protestantisme en de islam. Hoe zorgen deze jonge dominee, priester en imam ervoor dat hun woord toch gehoord wordt? Hoe proberen zij houvast te bieden aan juist hun eigen jongere generaties? Is er nog voldoende toekomst voor religie in Nederland? En hoe proberen deze jonge voorgangers God relevant te houden in een land dat niet langer gelooft?

Presentatie: Coen Verbraak
Redactie: Sjoerd Alders
Eindredactie: Bram Vollaers

Reageren?

Mail de redactie op depublieketribune@human.nl

Te gast in deze aflevering

Tirtsa Liefting

Tirtsa Liefting (1993) is sinds 2019 dominee binnen de protestantse kerk en verbonden aan de Nieuwe Kerk in Groningen. Ze is tevens studentenwerker onder internationale studenten in Groningen en ze richt zich binnnen de kerk vooral op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen.

Gauthier de Bekker

Gauthier de Bekker (1991) wist al op zijn 13e dat hij priester wilde worden. Hij werd in 2020 in Utrecht tot priester gewijd door kardinaal Eijk en werd daarmee de jongste priester binnen het aartsbisdom Utrecht van de rooms-katholieke kerk. Hij is verbonden aan de parochies van Raalte en Deventer.

Osman Celil Ziylan

Osman Celil Ziylan (1996) woont in Soest, is imam bij diverse moskeeën en geestelijk verzorger in de jeugdgevangenis in Lelystad. Zijn focus ligt vooral bij hoe je als jongere een goede moslim kunt zijn. Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek Hedendaagse samenleving en religie, waarin hij mensen wil helpen vragen te beantwoorden over geloof. 

Verdiep je verder