De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Blinde Vlekken in onze Klimaataanpak

In deze speciale aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio in Delft met klimaatonderzoekers en -ambassadeurs die met eigen ogen hebben gezien waar de blinde vlekken in onze klimaataanpak zitten en wat er mist in onze omgang met de aarde.

73. Blinde Vlekken in onze Klimaataanpak (5 november 2022)

"Een forum voor Greenwashing," zo omschrijft Greta Thunberg de COP27, de klimaattop die van 6 tot 18 november plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Volgens Thunberg misbruiken wereldleiders de conferentie om de aandacht op zichzelf te vestigen. Thunberg: "Machthebbers hebben geen conferenties, verdragen of overeenkomsten nodig om echte klimaatactie te ondernemen. Ze kunnen vandaag beginnen."

Ook onze eigen Nationale Klimaatweek, die deze week van start is gegaan, kan rekenen op hoongelach. Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt van 31 oktober tot en met 6 november geprobeerd "om nóg meer burgers te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat."

Want een beter klimaat begint bij jezelf, toch?

Hoe eerlijk is die benadering eigenlijk? Wie vergeten we te betrekken bij zo'n kijk op de wereld? En wát laten we na in onze omgang met de aarde? Waar de Nationale Klimaatweek geheel in het teken lijkt te staan van wat we zélf kunnen bijdragen aan de klimaatstrijd, richt De Publieke Tribune zich in een speciale uitzending op wie en wat we dreigen te vergeten mee te nemen in die strijd.

Vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio in Delft spreekt Coen Verbraak met klimaatonderzoekers en -ambassadeurs over de blinde vlekken in onze klimaataanpak, over wat er mist in onze omgang met de aarde en over naar wie en wat we misschien wel veel meer zouden moeten luisteren.

"Machthebbers hebben geen conferenties, verdragen of overeenkomsten nodig om echte klimaatactie te ondernemen. Ze kunnen vandaag beginnen"

Greta Thunberg

Reageren op deze uitzending?

Gasten in deze aflevering

Daphina Misiedjan

Mr. dr. Daphina Misiedjan is assistent professor en onderzoeker bij het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus University Rotterdam en expert binnen het UN Harmony with Nature Knowledge Network. Ze is gespecialiseerd in kwesties die gaan over de combinatie van mensenrechten, het milieu en sociale rechtvaardigheid. In 2017 ontving ze voor de sociale relevantie en impact van haar onderzoek naar duurzaam waterbeheer in Suriname de Agnites Vrolik Prijs. Naast Suriname heeft ze ook gepubliceerd over het mensenrecht op water in de context van Jemen en Caribisch Nederland.

 

Harpo 't Hart

Harpo 't Hart is componist, geluidskunstenaar en theatermaker, gespecialiseerd in luisteren. Met zijn werk bevraagt hij de manier waarop we naar de wereld om ons heen luisteren. Want hoe moeten we luisteren naar onze snel veranderende wereld, die nóg sneller verandert door klimaatverandering? Sinds 2017 is hij als artistiek curator betrokken bij het Parlement van de Dingen en de Ambassade van de Noordzee, waar hij de mogelijkheden onderzoekt van een muziek die niet om de mens draait en van het leren luisteren naar meer-dan-mensen.

Tom Middendorp

Generaal buiten dienst Tom Middendorp was van 2012 tot 2017 Commandant der Strijdkrachten en daarmee de hoogst geplaatste militair van de Nederlandse krijgsmacht. Hij diende als plaatsvervangend ambassadeur van de NAVO in 2006-2007 in Afghanistan en in 2009 als commandant van de Task Force Uruzgan. In 2017 eindigde zijn militaire carrière en richtte hij zich, verbonden aan onderzoeksinstituten Clingendael en The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), op het thema klimaat en veiligheid. Sinds 2019 is hij voorzitter van de International Military Council on Climate and Security (ICSS). In feburari van dit jaar verscheen zijn boek Klimaatgeneraal, over de impact van klimaatverandering in oorlogen en conflictsituaties.

Joël Voordewind

Drs. Joël Voordewind was van 2006 tot en met 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Al sinds de Golfoorlog van begin jaren '90 komt hij voor ontwikkelingsorganisaties, maar ook voor de Europese Unie en de Verenigde Naties, in conflictgebieden over de hele wereld. Sinds vorig jaar is hij speciaal ambassadeur voor ZOA, een christelijke hulporganisatie die opkomt voor de meest kwetsbaren, waaronder vluchtelingen wereldwijd. Naar aanleiding van onder anderen zijn eigen veldwerk verscheen dit jaar het onderzoeksrapport Klimaatverandering, van schaarste tot conflict, waarin de bevordering van wereldwijde klimaatweerbaarheid centraal staat.

Verdiep je verder