De Publieke Tribune op NPO Radio 1

De Milieubeweging, 50 jaar na de Club van Rome

In deze aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak, vijftig jaar nadat het mythische rapport 'De grenzen aan de groei' van de Club van Rome het startschot vormde voor vele milieubewegingen, met betrokkenen van toen en nu over hoe het er eigenlijk voor staat met de milieubeweging.

68. De Milieubeweging, 50 jaar na de Club van Rome (1 oktober 2022)

Dit jaar is het exact vijftig jaar geleden dat de Club van Rome het legendarische rapport De grenzen aan de groei publiceerde, waarin de uitputtingsproblematiek van onze aarde centraal stond. Het rapport had een grote impact op ons milieubewustzijn en betekende min of meer het startschot van de milieubeweging. Maar wat hebben die milieubewegingen de afgelopen halve eeuw bereikt? Hoe hebben ze zich in al die jaren ontwikkeld? En zien ze de meeste verandering voortkomen uit oplossingen binnen het bestaande systeem? Of moet dat hele systeem juist eerst op z’n kop?

In deze aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met betrokkenen van toen en nu, over hoe het er vijftig jaar na de Club van Rome eigenlijk voor staat met de milieubeweging.

Reageren op deze uitzending?

Gasten in deze aflevering

Wouter van Dieren

Wouter van Dieren kreeg als wetenschapsjournalist in 1970 voor het eerst de resultaten van De grenzen aan de groei onder ogen. Hij is sinds 1990 lid van de Club van Rome.

Leonie van der Maesen

Leonie van der Maesen is geomorfoloog, geoloog en klimaatwetenschapper en voert sinds de jaren '80 actie bij onder andere Milieudefensie.

Aniek Moonen

Aniek Moonen is bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging, een koepelorganisatie die de stem van Nederlandse jongeren verenigt in het klimaatdebat. In hun Jonge Klimaatagenda lees je hoe jongeren willen dat Nederland er in 2040 uitziet.

Hajar Yagkoubi

Hajar Yagkoubi is keynote spreker, adviseur jongerenparticipatie en voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger voor Nederland. Met vier anderen richtte ze Eenentwintighonderd op, een intergenerationeel netwerk van jongeren en bestuurders die vanuit hun posities streven naar brede welvaart.

Verdiep je verder

Waarom werd 1972, toen de Club van Rome al waarschuwde dat de mensheid de planeet in rap tempo uitputte, niet het keerpunt waar men toen van droomde? NPO Radio 1-programma OVT (VPRO) sprak er in april 2022 al over met klimaatjournalist Jaap Tielbeke, historicus Geert Buelens en oud-politicus Jan Pronk.

Willen we de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent hebben teruggedrongen, is nu actie vereist. Hoe het zit met die verantwoordelijkheid en hoe we daar zelf invloed op kunnen uitoefenen, onderzoekt HUMAN volop.

De hokjesman onderzoekt de codes, de aannames en de omgangsvormen binnen de milieubeweging, die het woord duurzaamheid al hoog in het vaandel had voor het mode werd. Al bijna een halve eeuw is het voor de duurzamen 'vijf voor twaalf'. Hoe voelt dat? Wie zijn de voortrekkers van de beweging en wat bezielt ze? Wat zijn de taboes? Mogen ze het vliegtuig nemen? Mogen ze zich voortplanten? En hoe moeten de duurzamen verder nu hun gedachtegoed mainstream lijkt te worden?

We worden overladen met nieuwsberichten over heftige klimaatontwikkelingen, waardoor we soms door de bomen het bos niet meer zien. En toch is er van alles wat je zélf kunt doen in de strijd tegen klimaatverandering. Daarover ging in 2021 De Grote Klimaatkwis, een toegankelijke en humoristische spelshow van HUMAN.