De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Schaduwonderwijs

In deze aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met bijlesdocenten, onderwijsondernemers en een onderwijsfilosoof, over de opkomst van schaduwonderwijs en de impact ervan op ons schoolsysteem.

66. Schaduwonderwijs (17 september 2022)

Het reguliere onderwijs staat onder druk. Door het lerarentekort. Door gedaalde leerprestaties. Volgens recent onderzoek is een kwart van de 15-jarigen praktisch ongeletterd. Ouders en kinderen zoeken daarom steeds vaker naar alternatieven om (basis)kennis onder de knie te krijgen. Kinderen zijn na schooltijd niet klaar, maar zetten hun lesdag voort bij particuliere organisaties voor bijles, huiswerkbegeleiding, een-op-eentutoring, examentraining of een snelcursus. In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn de uitgaven aan aanvullend onderwijs meer dan vertienvoudigd.

Is deze trend een symptoom van een doorgeschoten prestatiemaatschappij? Welke tekortkomingen ervaren bijscholingsdocenten bij hun pupillen? Vergroot bijles kansenongelijkheid of juist niet? En is deze ratrace eigenlijk wel gezond voor de ontwikkeling van onze kinderen? Coen Verbraak spreekt er in De Publieke Tribune over met bijlesdocenten, ondernemers in het particuliere onderwijs en een onderwijsfilosoof.

Reageren op deze uitzending?

Gasten in deze aflevering

Sezgin Cihangir

Sezgin Cihangir is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut, een prarticuliere onderwijsinstelling die zich richt op de kwaliteit van taal- en rekenonderwijs. Cihangir is ook lid van Team Red het Onderwijs.

Jan Obbeek

Jan Obbeek is oprichter van H2 (Haarlem Huiswerkbegeleiding) en tevens docent Frans aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Hij gaf tot 2004 les aan het Montessori College Oost, een vmbo-school in Amsterdam.

Jan Bransen

Jan Bransen is auteur van Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs. Hij is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre.

Ricardo van der Veen

Ricardo van der Veen geeft al veertien jaar op vrijwillige basis bijlessen aan zo'n dertig kinderen op zijn zaterdagschool in buurthuis de Bontekraai in de Amsterdamse Bijlmer en verzorgt dat tegenwoordig ook in Amsterdam-Noord.