De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Thuiskomen na Uithuisplaatsing

In deze uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met uithuisgeplaatste jongeren en hun vertegenwoordigers over hun ervaringen met de Nederlandse jeugdzorg.

51. Thuiskomen na Uithuisplaatsing (7 mei 2022)

In totaal wonen in Nederland ruim 20 duizend kinderen in pleeggezinnen of instellingen, van wie de ruime meerderheid door tussenkomst van de kinderrechter; omdat hun thuissituatie als onveilig is beoordeeld. Toch, als je het deze kinderen zelf vraagt, zouden ze vaak liever terug naar huis willen. Een uithuisplaatsing gooit je leven overhoop. Dikwijls moet je van plek wisselen, je groepsgenoten dwingen je om alleen je stoere, harde zelf te laten zien, en je mist je broertjes en zusjes, je vrienden uit je oude buurt. Meer dan ooit sta je er alleen voor, terwijl zoveel mensen zich met je bemoeien.

In deze uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met enkele van deze jongeren zelf en hun vertegenwoordigers over de Nederlandse jeugdzorg. Want niet zelden is een uithuisplaatsing het gevolg van ordinaire fouten, van lange wachtlijsten voor hulp, een verstreken termijn of een slepende prestigestrijd met jeugdbeschermers. Wat doet een uithuisplaatsing met de kinderziel? En als je ooit naar huis mag, hoe pak je dan de draad met je ouders weer op?

Reageren op deze uitzending?

Gasten in deze aflevering

Miranda Teeuwsen, Jordi Baars

Jordi Baars (15), heeft vier jaar lang in verschillende jeugdinstellingen gezeten en woont sinds 2020 weer thuis. Hij zit op de praktijkschool in Nijmegen en loopt stage als kokshulp.

Zijn moeder, Miranda Teeuwsen, weigerde de strijd voor terugkeer van haar zoon op te geven. Ze werkt bij Thuiszorg en is lid van de cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland. 

Noa de Haan

Noa de Haan (18), mbo-studente pedagogiek. Ze groeide op in een gezin met vijf kinderen, van wie het jongste kind vijf jaar geleden als baby uit huis werd geplaatst, nadat hij ernstig ziek was geworden door een melkallergie. Hun moeder werd door de artsen, jeugdbeschermers en rechters ten onrechte als verdachte aangemerkt.

Marianne Vlaming

Marianne Vlaming, jurist, orthopedagoog, criminoloog. In haar eigen praktijk adviseert ze cliënten die te maken hebben met 'misdiagnostiek' in de jeugdbescherming.

Verdiep je verder

Per jaar worden duizenden kinderen uithuisgeplaatst. Bij een deel gaat dat op vrijwillige basis, maar regelmatig gebeurt het onder dwang en loopt het besluit via de rechter. Dan hoop je dat de rechter een weloverwogen beslissing kan nemen. Maar is dit in de praktijk ook mogelijk? Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning is kritisch tegenover Argos.

Hoewel de wet en de Europese en nationale richtlijnen het voorschrijven, voldoet Nederland niet aan de inspanningsverplichting als het gaat om het werken aan terugplaatsen. Bovendien worden de cijfers van het aantal kinderen dat wel wordt teruggeplaatst niet bijgehouden, zo blijkt uit onderzoek van Argos.