De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Het Gezag van de Wetenschap

In deze uitzending van De Publieke Tribune Radio gaat Coen Verbraak in gesprek met wetenschappers over het gezag van de wetenschap.

38. Het Gezag van de Wetenschap (5 februari 2022)

Hoewel het gemiddeld vertrouwen in de wetenschap in Nederland de afgelopen jaren is gestegen, werkte het wantrouwen onder bepaalde groepen in de samenleving wel degelijk als ondermijnend. Hebben wetenschappers daar wel een antwoord op? Horen wetenschappers zich daar überhaupt tegen te verdedigen? Of blijft alles wat je aandacht geeft, groeien?

In deze aflevering van De Publieke Tribune gaat Coen Verbraak in gesprek met wetenschappers over hun ervaringen met wantrouwen in de wetenschap en hun rol in het publieke debat. Zijn wetenschappers voldoende bij machte om zich te verweren tegen de groepen die zich tegen hen keren?

Verdiep je verder

Argos Medialogica onderzoekt hoe twijfel en onzekerheid, die wetenschap juist kenmerken, zich handhaven in de media-arena? Wat betekent het voor wetenschappers dat bij het debat aan de talkshowtafel wordt gezocht naar tegenstellingen en uitgesproken meningen?

In Het Filosofisch Kwintet onderzoekt presentator Clairy Polak de rol van de wetenschap in een wereld vol manipulatie. Wordt de wetenschap gemanipuleerd door overheid en bedrijfsleven of manipuleert de wetenschap zelf? Of is de wetenschap juist de onafhankelijke keurmeester die ons behoedt voor manipulatie?

Gasten in deze aflevering

Marc Van Ranst

Marc Van Ranst (1965) is een Belgische hoogleraar in de virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens de coronacrisis groeide hij uit tot een fenomeen, gewaardeerd om zijn wetenschappelijke deskundigheid, maar ook gehaat om zijn scherpe tong. In de zomer van 2021 moest hij tijdelijk onderduiken met zijn gezin omdat hij werd bedreigd.

Ineke Sluiter

Ineke Sluiter (1959) is hoogleraar Griekse taal en literatuur aan de Universiteit Leiden en sinds 2020 president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Ze doet op dit moment onderzoek naar hoe innovatie in de wetenschap verankerd kan worden in de samenleving. Innovatie in de wetenschap is wat Sluiter betreft niet alleen maar technisch: "Uitvindingen zijn pas innovaties worden als ze worden geaccepteerd door de mensen waarvoor ze bedoeld zijn."

Roel Coutinho

Roel Coutinho (1946) is een Nederlands arts en microbioloog en was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Hij was de eerste directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (Cib), onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook interessant