Licht verstandelijke beperking en criminaliteit

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Naar schatting heeft 30-45% van de delinquenten een licht verstandelijke beperking, maar vaak wordt dit laat of niet herkend.

In een steeds complexere samenleving raakt deze groep verder achterop, omdat zij niet goed begrepen worden, of anderen niet goed begrijpen. Zij zijn vaak makkelijker beïnvloedbaar, of worden voor het karretje gespannen van criminele organisaties. Het is voor mensen met een licht verstandelijke beperking lastiger om de gevolgen van hun daden in te schatten. Door hun sociale onhandigheid komen zij gemakkelijker op het verkeerde pad terecht. Na uitval in het onderwijs of op de arbeidsmarkt kan criminaliteit de snelle weg zijn naar een leven met geld en erkenning.

Zijn deze mensen wel op hun plek bij politie en justitie? Worden zij door onbegrip vaker en harder gestraft, terwijl ze eigenlijk hulp nodig hebben? Hoe kunnen we de samenleving zo inrichten dat zij voldoende ondersteuning hebben?

Presentator Coen Verbraak gaat in gesprek met en over mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn gekomen met justitie. 

Podcast De publieke tribune

Abonneer je hier: RSS  Google Podcast. Of luister op Spotify

Gasten in deze aflevering

Toon Molleman

Directeur Penitentiaire Inrichting Leeuwarden

Michiel Vermaak

Arts Verstandelijk Gehandicapten 

Hendrien Kaal

Lector lvb en jeugdcriminaliteit

Ramazan Alemdar

Ervaringsdeskundige