In de kledingwinkel van Sterk Huis in Tilburg, een instelling die onder meer een veilige plek biedt aan slachtoffers van geweld, gaat Coen Verbraak samen met ouders in gesprek met de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx, over wat deze ouders nodig hebben om hulp te vragen. Majone Steketee, hoogleraar huiselijk geweld aan de Erasmus Universiteit, luistert en denkt kritisch mee.

Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar maken jaarlijks huiselijk geweld mee. In gezinnen waar dit speelt of dreigt, leeft bij ouders vaak onmacht, schaamte en angst om hun kinderen te verliezen. Hierdoor is de drempel om hulp te zoeken groot, terwijl juist door gebrek aan hulp de situatie snel kan verergeren of escaleren.

Terwijl landelijk het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling de laatste jaren is afgenomen, lieten de cijfers in Midden-Brabant recentelijk juist een stijging zien. Zo ook in de gemeente Tilburg, waar de manier waarop er melding gedaan kan worden de afgelopen jaren makkelijker is gemaakt. De gemeente wil mensen bereiken op zogenaamde 'vindplaatsen,' plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een laagdrempelig gesprek. En vanuit het idee dat iedereen het verschil kan maken, is de gemeente inmiddels bezig met het trainen van onder andere kappers en brandweermannen, om onveilige situaties beter te herkennen.

Vanuit de kledingwinkel van Sterk Huis in Tilburg, spreekt Coen Verbraak in De Publieke Tribune daarom samen met ouders die dit zelf hebben meegemaakt met de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx (Gezondheid, Zorg en Cultuur), die zich zowel lokaal, regionaal als ook landelijk al jaren hard maakt om huiselijk geweld tegen te gaan. Over de onmacht, de schaamte en de angst die vaak komt kijken in gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt. Wat hebben deze ouders in situaties van huiselijk geweld nodig om wél aan de bel te trekken?

 

 

"Hoewel huiselijk geweld bespreekbaar maken voor veel mensen vaak heel onveilig voelt, doen blijkbaar toch steeds meer mensen in onze regio dat wel"

Wethouder Marcelle Hendrickx in reactie op de grote stijging van het aantal meldingen en adviesvragen rondom huiselijk geweld dat in 2021 bij Veilig Thuis in de regio Noord Brabant Midden binnenkwam (49,1 per 10.000 inwoners) ten opzichte van 2019 (36,7 per 10.000 inwoners).

 

 

Op de tribune

Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx (1965) is sinds 2014 namens D66 wethouder Gezondheid, Zorg en Cultuur in de gemeente Tilburg. Ze is als opdrachtgever namens de VNG nauw betrokken bij het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, een gezamenlijk programma van de ministeries J&V,VWS en de VNG dat als doel heeft om de jeugdbescherming in Nederland effectiever en slimmer te organiseren.

René Haring

René Haring (59) heeft drie zoons en groeide zelf op met huiselijk geweld. Toen hij hulp zocht bij de politie omdat hij aanvoelde dat hij een gevaar vormde voor zijn vriendin en haar dochter werd hij niet geholpen omdat hij nog niets strafbaars had gedaan. Daarna liep het uit de hand.

Ray Zijlstra

Ray Zijlstra (57) heeft een zoon en een dochter en ondersteunt als voormalig pleger sinds twee jaar Sterk Thuis en Veillig Thuis via trainingen en workshops. Hij wil huiselijk geweld bespreekbaar maken en vindt het belangrijk dat hulpverleners de juiste vragen durven te stellen.

Ester Wijnen

Ester Wijnen (51) heeft twee zoons en zat acht jaar lang in een relatie waarin partnergeweld speelde, zonder dat haar eigen familie en vrienden ook maar iets doorhadden. Als hoogopgeleide vrouw herkende ze zich nooit in het heersende beeld rondom huiselijk geweld en schaamde ze zich dat ze de situatie niet zelf kon verbeteren.

Majone Steketee

Majone Steketee (63) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit. Ze was een van de onderzoekers van het rapport Kwestie van lange adem (2020), waarin werd onderzocht of huiselijk geweld en kindermishandeling ooit echt kan stoppen.

Verdiep je verder

Krijg je geen genoeg van ons?