Met grote personeelstekorten, groeiende wachtlijsten en alsmaar stijgende kosten stapelen de problemen in de ggz zich op. Is meer geld de oplossing? Of is er een drastisch andere blik nodig? Vanuit het Enik Recovery College in Utrecht spreekt Coen Verbraak samen met ervaringsdeskundigen en psychiater Jim van Os met minister Conny Helder over een nieuwe kijk op mentale gezondheid.

De ggz verkeert in crisis door grote personeelstekorten en enorme wachtlijsten. Tegelijkertijd maakte het Trimbos Instituut begin deze maand bekend dat maar liefst 3,3 miljoen Nederlanders een psychische aandoening hebben. Een forse stijging ten opzichte van de 1,9 miljoen van twaalf jaar geleden toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd.

Meer geld in de geestelijke gezondheidszorg pompen, kan dat de problemen oplossen? Nee, zeggen professionals en ervaringsdeskundigen. Wat we nodig hebben, is een andere blik op geestelijke gezondheidszorg. Die roep wordt steeds luider. Meer doen aan preventie en samenwerking, meer openheid over psychische aandoeningen, meer inspraak van de cliënt wat hij of zij nodig heeft en meer ruimte voor ervaringsdeskundigheid in het hersteltraject.

Zelfregie- en herstelcentra zijn plekken waar mensen terechtkunnen na een psychische ontwrichting. Enik Recovery College in Utrecht is de oudste van het land en een van de weinige ZHI (zelfregie- en herstelinitiatieven) met duurzame financiering via de gemeente en Lister, een organisatie die gespecialiseerd is in herstelondersteunende begeleiding. Hoewel veel ZHI net weer anders van elkaar zijn ingericht, blijft de kern altijd hetzelfde: mensen komen er vrijwillig binnen omdat ze gemotiveerd zijn om te werken aan hun herstel, het is laagdrempelig en het is een plek voor en door ervaringsdeskundigen, waar je terecht kunt zonder dat je een diagnose moet hebben of moet kunnen aantonen.

De waarde van ervaringsdeskundigheid bij het herstel van een psychische aandoening wordt steeds meer erkend en is inmiddels ook wetenschappelijk onderbouwd. Ook minister Helder is zich inmiddels bewust van het belang van zelfregie- en herstelinitiatieven. In het integraal zorgakkoord staat dat iedere gemeente een Zelfregie- of herstelacademie moet krijgen. Maar hoe dit in de praktijk gerealiseerd, laat staan gefinancierd, moet worden is nog volkomen onduidelijk.

 

 

"De psychiatrie is een verdienmodel dat gericht is op behandelen, terwijl veel psychisch lijden te maken heeft met existentiële en sociale thema's. Artsen moeten meer 'met de mens praten' en minder 'de patiënt behandelen'"

Psychiater Jim van Os pleit al jaren voor een revolutie in zijn eigen ggz

 

 

Op de tribune

Conny Helder

Conny Helder (1958) is sinds januari 2022 minister voor Langdurige Zorg en Sport op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kabinet-Rutte IV. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de ggz, die op dit moment duizende medewerkers tekort komt, waardoor patiënten vaak maandenlang op een wachtlijst staan. Het verkorten van de wachtlijsten is een van de belangrijkste taken van de minister. Maar hoe? Op steeds meer plekken in het land helpen mensen met psychische problemen elkáár op om hun leven weer op de rit te krijgen. Wat kan de minister daarvan leren?

Niki Tacken

Niki Tacken is stafmedewerker bij Zelfregie Noord en Midden Limburg. Door psychische klachten werd ze ooit helemaal afgeschreven voor werk en dacht ze zelf dat ze eeuwig patiënt zou blijven. Ze voelde zich 'een blok aan het been van de samenleving’, maar ontvouwde door contact met ervaringsdeskundigen toch weer een nieuw perspectief: je kan een baan hebben én patiënt zijn. De hoop en mogelijkheden die hiermee samen gingen, vormden de basis voor haar herstelproces.

Chantal Soepboer

Chantal Soepboer is oprichter van Mens door Mens Almelo. Door onder andere een ontwrichtende thuissituatie had ze zelf veel last van depressies en trauma en kwam ze uiteindelijk in de ggz terecht. Terwijl ze dacht dat ze met iemand zou gaan praten, werd er op basis van ingevulde formulieren een diagnose gesteld. Chantal vond uiteindelijk grote steun bij lotgenoten en bij een buurvrouw. Dat was zo waardevol, dat ze het initiatief nam om in haar woonplaats Almelo een zelfregiecentrum op te richten.

Joost Adriaansens

Joost Adriaansens is ervaringsdeskundige in opleiding bij Enik Recovery College in Utrecht. Door het ontbreken van een stabiele thuisbasis leerde hij niet om op emotioneel vlak goed voor zichzelf te zorgen. Na vele keren uitval kwam hij thuis te zitten, liet hij niemand meer bij hem in de buurt komen en kampte hij met een hevige angststoornis. Door gesprekken met een huisgenoot liet hij zich uiteindelijk vrijwillig opnemen, waar hij voor het eerst merkte hoe fijn het is om mensen te spreken die je begrijpen. Vertrouwen is voor Joost heel belangrijk, maar bij behandelaren vond hij dat niet. De herstelacademie was voor hem de sleutel om weer terug de wereld in te komen.

Theo den Hertog

Theo den Hertog is bestuurder bij Lister, de organisatie waar het Enik Recovery College onder valt. In 2008 startte Lister met herstelondersteunende begeleiding voor mensen wiens leven door een psychische kwetsbaarheid ontwricht is geraakt, vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen. Hoewel Theo blij is dat in het Integraal Zorg Akkoord is opgenomen dat iedere gemeente een herstelacademie zou moeten krijgen, waarschuwt hij dat het geen manier moet zijn om te bezuinigen op de ggz.

Jim van Os

Jim van Os is psychiater en hoogleraar psychiatrie en pleit al jaren voor een revolutie in zijn eigen ggz. Hij ziet de psychiatrie als een verdienmodel dat erg gericht is op behandelen, dus medicaliseren. En dat terwijl veel psychisch lijden te maken heeft met existentiële en sociale thema's. Wat hem betreft moeten artsen meer 'met de mens praten' en minder 'de patiënt behandelen'. Dat is volgens Jim geen kwestie van geld, maar een kwestie van met andere ogen en met menselijkheid naar psychisch lijden kijken.

Verdiep je verder

Krijg je geen genoeg van ons?