We weten al jaren dat mensen in arme wijken gemiddeld zo’n zeven jaar korter leven, hoe kan dat nog steeds zo zijn in een welvarend land als Nederland? In deze aflevering strijkt De Publieke Tribune neer op een basisschool in de Haagse wijk Moerwijk, waar veel kinderen opgroeien in armoedestress. Bewoners gaan in gesprek met de eerste minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten. Wat kan zij aan hun situatie veranderen?

In de eerste aflevering van De Publieke Tribune gingen bewoners uit de Haagse wijk Moerwijk in gesprek met de eerste minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten.

Wat gaat zij aan hun situatie veranderen? Op deze to-do-list schreef zij tijdens het gesprek op wat haar de komende tijd te doen staat.

Over de aflevering

In arme wijken in Nederland leven mensen gemiddeld zes tot zeven jaar korter en vijftien jaar langer in slechte gezondheid dan in rijke wijken. Dit weten we al decennia, maar toch blijft de gezondheidskloof in ons land groeien.

Risicofactoren als roken, overgewicht en weinig bewegen komen in deze wijken vaker voor en meer mensen hebben er last van diabetes, obesitas, COPD en geestelijke ziektes. Terwijl we dit welvaartsziektes noemen zijn het de minst welvarenden die hier de meeste last van hebben. Gezondheid gaat niet alleen maar over fysiek en mentaal welzijn, maar ook over toegang tot opleiding, werk, inkomen, hulp, meedoen en gezien worden.

Deze gezondheidsverschillen zijn niet alleen het gevolg van een slechte leefstijl maar van een complexe brei aan ellende: een laag inkomen, schulden, werkloosheid, slechte woningen met schimmel, eenzaamheid, 'multiprobleemgezinnen'; met scheidingen, verslaving en geweld en een onveilige omgeving. Dit allemaal leidt tot bestaansonzekerheid en armoedestress.

In onze reeks van De Publieke Tribune over jongeren gaan wij naar de Haagse wijk Moerwijk, een van de armste en meest ongezonde wijken van Nederland. Veel kinderen en jongeren groeien hier op met ouders in armoedestress, die weinig Nederlands spreken, het met weinig middelen moeten doen en in slechte huizen met schimmel en veel mensen op kleine ruimtes leven. Hoewel het soms een hopeloos verhaal lijkt, zijn er toch mensen die met kleine dingen in deze wijken grote veranderingen teweegbrengen.

Armoedeschaamte in Moerwijk

René van den Hoogenband, conciërge op de P. Oosterleeschool in Moerwijk, ziet dat armoedeschaamte wordt doorgegeven van ouder op kind. "Heel veel kinderen schamen zich voor armoede, voor de slechte huizen waar ze in wonen. Een paar jaar geleden zeiden ze nog: meester, ik heb geen boterham. Nu zeggen ook de kínderen dat niet meer."

Op de tribune

Carola Schouten
Mariska Wubben
Reena Bryobhokun
Renate Stüger
Jamal Aoulad
Tim 'S Jongers
Bettelies Westerbeek

Krijg je geen genoeg van ons?

Verdiep je verder