Humans publieke tribune komt ditmaal vanuit zorginstelling Laurens, locatie Maasveld, een van de grootste zorginstellingen in Rotterdam. In het publiek onder anderen mantelzorgers, patiënten, een specialist ouderengeneeskunde, sociaal werkers, casemanagers dementie en thuiszorg-medewerkers. Zij leggen hun persoonlijke verhalen en vragen voor aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met dementie. Vanuit het idee dat het leuker is voor de mensen maar ook vooral goedkoper moeten we steeds langer thuis wonen, ook met dementie. Maar kan dat wel? De toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van dementie zorgen voor grote problemen en de huidige maatregelen schieten veelal tekort. Vooral mantelzorgers voelen zich steeds vaker alleen staan. De zorg voor hen schiet tekort en het is haast onmogelijk om wegwijs te raken in alle regels.

Aan presentator van het Human-programma 'De publieke tribune' Coen Verbraak de taak om de wereld van minister De Jonge met die van de publieke tribune te confronteren. Niet voor een klassiek debat, maar om te komen tot een echt gesprek, tot een zoektocht naar waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.

Web-only: 'Te goed' voor het verpleeghuis

Mensen met dementie die nog 'te goed' zijn voor een verpleeghuis hebben sociale controle nodig. Maar waar val je op terug als je volgens de wet nog gewoon thuis kunt wonen, maar géén mantelzorgnetwerk hebt?

Verpleegster Lotte Gilijamse ziet deze groep ouderen met eigen ogen steeds vaker tussen wal en schip vallen. 'De publieke tribune' ging bij haar langs.

Interview: cultureel antropoloog Menal Ahmad

Nieuwe serie van Adelheid Roosen en Hugo Borst over dementie

In het najaar van 2020 brengt Human een nieuwe 4-delige documentaireserie over thuiswonen met dementie op tv. Het is het vervolg op 'In De Leeuwenhoek,' waarin Adelheid Roosen en Hugo Borst op zoek gaan naar hoe de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker kan. Deden ze dat in 'In De Leeuwnhoek' in het verpleeghuis, in de nieuwe serie gaan ze de wijk in om te zien hoe het gaat met dementerenden die thuis wonen.

Net als de vorige keer is het uitgangspunt: 'Wat gaat er goed? Waar kan er beter?' En net als de vorige keer zullen Adelheid en Hugo vanuit hun persoonlijkheid contact maken met patiënten met dementie, hun naasten en de zorgverleners hier omheen.

Minister Hugo de Jonge, Adelheid Roosen en Hugo Borst met bewoners van het Rotterdamse verpleeghuis 'De Leeuwenhoek' op de bank.

Lees verder

Over 'De publieke tribune'

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in Humans 'De publieke tribune' nemen burgers juist het woord.

Vanaf zondag 12 januari 2020 trekt Human acht weken lang met 'De publieke tribune' het land in. Op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen. Onder leiding van presentator Coen Verbraak vertellen betrokken burgers ter plaatse over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan in het leven van alledag. Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat. Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop om hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?