De publieke tribune

Wie betaalt de rekening?

De publieke tribune is ditmaal neergestreken in het Wijkpaleis in Rotterdam. Schuldhulpverleners, (ex-)schuldenaren, deurwaarder, huisarts en wijkpastor zitten klaar om persoonlijke ervaringen en vragen voor te leggen aan Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kan je gemakkelijk overkomen, maar kom er maar eens uit: schulden. Het beeld van de klassieke schuldenaar is dat die meer uitgeeft dan die zich veroorloven. Maar de afgelopen vijf jaar is duidelijk geworden dat schuldenaar diverser is. 

Ook de financieel zelfredzame burger komt in de geldproblemen. De samenleving wordt steeds complexer en de burger daarmee steeds kwetsbaarder. Een op de vijf huishoudens heeft dusdanige betalingsachterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. Dat komt in Nederland neer op bijna anderhalf miljoen huishoudens.

Burgers maken fouten in de financiële administratie omdat het steeds ingewikkelder wordt om het overzicht te houden over alle gegevens. Onverwachte en ingrijpende leefomstandigheden (denk aan meer scheidingen, individualisering van de samenleving) maken vaak dat de aandacht voor financiën afneemt. En men heeft simpelweg niet altijd door dat er financiële problemen zijn die zonder professionele hulp moeilijk op te lossen zijn.

En wat als je in de schulden terecht komt? Dan moet je je een weg banen door een bureaucratische jungle. Naast de 'schuldstress' krijg je te maken met strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Er worden meerdere hulpverleners ingezet en dat maakt het onoverzichtelijk. Dat heeft weer tot gevolg dat de schuld niet altijd wordt opgelost. De schuldenaar voelt zich vaak niet gehoord en wanneer hij wel hulp ontvangt is dat niet altijd de juiste. Zo geeft een schuldenaar de regie van zijn financiën uit handen (onder bewind) maar dat leidt juist tot minder zelfredzaamheid, geen duurzame oplossing dus.

Hoe maken we de kwetsbare burger weer financieel weerbaar met behoud van eigen autonomie en waardigheid? Waar begint onze eigen verantwoordelijkheid? En tot waar reikt die van de overheid?

Dit keer op de publieke tribune...

Wijkpastor Nico van Splunter aan het woord in 'De publieke tribune.'

Wijkpastor Nico van Splunter aan het woord in 'De publieke tribune.'

Wijkpastor Nico van Splunter maakt zich zorgen over de individualisering van de maatschappij en zet zich dag en nacht in om wijkbewoners die zelf niet aankloppen voor hulp uit hun huis te krijgen. "Het kost tijd en energie maar zodra je een band hebt, komen bewoners ook naar mij toe voor hulp."

Deurwaarder Marieke Boon aan het woord in 'De publieke tribune.'

Deurwaarder Marieke Boon aan het woord in 'De publieke tribune.'

Deurwaarder Marieke Boon klopt aan wanneer rekeningen niet betaald zijn maar ze schakelt ook hulp in voor huishoudens die in de problemen zitten. Vaak speelt er meer dan alleen achterstallige betalingen. De deurwaarder pleit dan ook voor meer sociaal ondernemen en ze is benieuwd wat de staatssecretaris van haar nieuwe rol vindt. "Ik krijg wel een voet tussen de deur waar andere hulpverleners niet binnenkomen."

Voormalig schuldenaar en huidig schuldhulpverlener Marjorie Malbons luistert naar wijkpastor Nico van Splunter in 'De publieke tribune.'

Voormalig schuldenaar en huidig schuldhulpverlener Marjorie Malbons luistert naar wijkpastor Nico van Splunter in 'De publieke tribune.'

Rotterdammer Marjorie Malbons helpt Rotterdammers uit de schulden te komen nadat ze zelf  door scheiding en ziekte in de schulden kwam. Ze zet ervaringsdeskundigen in om andere schuldenaren te helpen. Ze vraagt zich af of hoe de staatssecretaris beleid maakt, op basis van cijfers of ervaringen van schuldenaren? "Mensen willen gezien en gehoord worden, zeker als je in de schulden zit."

Deze en andere ervaringsdeskundigen nemen plaats op de publieke tribune om de staatssecretaris hun verhalen te vertellen en vragen voor te leggen.

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van de staatssecretaris en van de publieke tribune met elkaar te confronteren. Niet voor een klassiek debat, maar vanuit een vastberadenheid om tot een echt gesprek te komen. Tot een zoektocht naar waardevolle inzichten en - wie weet - misschien zelfs oplossingen.

'De publieke tribune': Wie betaalt de rekening?

Zondag 26 januari, 22.55 uur - NPO 2