Je bent het, je wordt het of je zult het nodig hebben. Mantelzorg. Vroeg of laat krijgen wij er allemaal mee te maken. 4,4 miljoen landgenoten helpen een hulpbehoevende naaste. Een groot deel van hen is overbelast. Want hoe combineer je een drukke baan en een gezin met de zorg voor een ander? Wat mag de overheid wel en niet van ons verwachten? Wat mogen wij van de overheid verwachten? Hoe kan het beter? In deze zevende aflevering van 'De Publieke Tribune' buigen we ons over de vraag: Wie zorgt voor de mantelzorger?

Conclusies van de Luistervink

De Luistervink bij deze aflevering was Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Aan het slot van het gesprek deed hij een poging om de perspectieven die uit de dampen van de dialoog opstegen, te schetsen.

'Er is een blije Kim en een onrustige Kim aan het eind van deze uitzending. De blije zegt: "We zijn hier omringd door mensen die enorm zorgzaam zijn. Dat geeft een enorm warm gevoel, dat mensen zoveel voor elkaar over hebben." Dat gaat heel ver.

'Ook duidelijk is dat dat niet vanzelfsprekend is en ook niet altijd gaat. Er kunnen geldproblemen, tijdproblemen en privacyproblemen zijn. Er kan een grens zijn in wat je van je kinderen wil vragen. Dat hoort allemaal besproken te worden. 

'De conclusie daaruit is wel dat we de zelfredzaamheid van mensen - zowel van degene die de mantelzorg krijgt, als degene die het moet geven -  misschien een beetje overschatten. We moeten het vaker hebben over wat de grenzen van die zelfredzaamheid zijn.

'De onrustige gevoelens die ik overhoud, is als ik naar de toekomst kijk. In 2035 gaan we toch richting ongeveer 5 miljoen mensen van boven de 65 jaar. Een deel daarvan zal toch in hoge mate hulp nodig hebben.

'Als je dan ziet dat in sommige regio's nauwelijks nog mantelzorgers zullen zijn, dan komt er een nog veel groter vraagstuk op ons af. Niet alleen de vraag hoeveel mantelzorgers aankunnen, maar zijn er überhaupt genoeg? Dat blijft een thema dat heel hoog op de agenda zal komen de komende tijd.'

Te gast in deze aflevering

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is oud-minister en voormalig staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn, Sport. Bussemaker is nu hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg. De afgelopen jaren was zij mantelzorger voor haar ouders.

Anja Jonkers

Anja Jonkers is directeur Intramurale zorg bij Florence, een van de grootste zorginstellingen in de regio Den Haag. Hiervoor werkte zij ruim negen jaar bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van origine is zij verpleegkundige. Samen met haar broer is zij mantelzorger voor haar moeder.

Liesbeth Hoogendijk

Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL en zelf mantelzorger voor haar zoon.

Bert van Alphen

Bert van Alphen is wethouder Sociale zaken in Den Haag. Hij is als wethouder al jaren betrokken bij mantelzorg. Persoonlijk heeft hij ervaring als mantelzorger voor zijn ouders en een buurvrouw.