Van elk dubbeltje een kwartje maken. De ambitie van het onderwijs. Vandaag lijkt deze droom door allerlei factoren niet altijd haalbaar. Kinderen verschijnen niet langer samen aan de start, wit blijft bij wit en zwart blijft bij zwart. De leraren zijn overwerkt en met te weinig en enkel ouders met geld kunnen bijscholing betalen. Het huidige onderwijs als kweekschool voor een nieuwe klassenmaatschappij? In deze vierde aflevering van 'De publieke tribune' buigen we ons over de vraag: Krijgt ieder kind wel gelijke kansen in het onderwijs?

De conclusie van de Luistervink

De Luistervink bij deze aflevering was Kees Kraaijeveld. Aan het slot van het vragenvuur deed hij een poging om de perspectieven die uit de dampen van de dialoog opstegen, te schetsen.

'Ik begon met te waarschuwen voor de negativiteitsbias, maar er zijn heel veel positieve dingen genoemd. Complimenten.

Het onderwijs is iets waar we zelf over gaan. Als er dingen niet goed gaan, bijvoorbeeld met kwetsbare groepen of in het passend onderwijs, dan kunnen we daar iets aan doen. Wel kost dat geld en tijd. De overheid moet wellicht een beetje douwen bij het kakken. 

Wat ik verder hoor van de docenten, en dat schrijft de arbeidsinspectie ook: laten we onszelf groot maken, ambitieus zijn. Ondanks de werkdruk niet minder gaan doen, maar juist meer.

Minder vrijheid, blijheid en meer maatschappelijke ambitie. Juist dan kan je die kloven dichten. Juist daar wordt het onderwijs aantrekkelijker van. Want dan ga je het onderwijs in, omdat je iets te doen hebt voor de wereld. Dat lijkt me mooi.'

Leestips

Minder leraren beschikbaar
In januari schreef de Volkskrant over het steeds nijpender lerarentekort. Het lijkt er niet op dat daar binnenkort een eind aan komt.

Lerarenstaking
In maart werd gestaakt door leraren. Van basisscholen tot universiteiten: het Malieveld in Den Haag stond vol. Het AD legt uit waar welke groep voor staakt.

Hoge werkdruk
Vakbond CNV Onderwijs deed onderzoek onder leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de ondervraagde leraren de ervaren werkdruk ziet als een probleem.

Panel

Rinda den Besten

Rinda den Besten is voorzitter van de PO-raad. De PO-raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Den Besten werd vooral voorzitter omdat 'onderwijs eigenlijk de enige manier is om maatschappelijk mee te doen en om verder te komen in het leven.' Den Besten is getrouwd en heeft twee dochters.

Ineke van Uden

Ineke van Uden is directeur van de Rotterdamse RK Maria Basisschool. Samen met haar team wist ze het oordeel over de school van Zwak naar Excellent te brengen.

Jan van de Ven

Jan van de Ven is leraar van groep 7-8 op de Josefschool in Overloon. Daarnaast is hij mede-oprichter en voormalig voorzitter van PO in actie. Ook is hij één van de initiatiefnemers van Lerarencollectief, een nieuw op te zetten beroepsvereniging. Van de Ven heeft twee dochters, één aan de vooravond van haar schoolgaande leven, de ander is net begonnen.

Arnold Jonk

Arnold Jonk is bestuurder van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ, het openbaar onderwijs van Amsterdam-Oost. Eerder was hij Hoofdinspecteur voor het basis en (voortgezet) speciaal onderwijs bij de onderwijsinspectie, en directeur kennis bij het ministerie van Onderwijs.