De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) staat onder druk. De wachtlijsten worden langer en de politie constateert een toename van het aantal ‘verwarde’ mensen. Wat mogen we van de psychiatrie verwachten? En wat niet? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? En hoe verdraagzaam zijn we zelf nog? Over deze en andere vragen buigen we ons in de derde aflevering van De Publieke Tribune.

Conclusies van de Luistervink

De Luistervink bij deze aflevering was Farid Tabarki. Aan het slot van het vragenvuur deed hij een poging om de perspectieven die uit de dampen van de dialoog opstegen, te schetsen.

'We hebben het gehad over een onvolkomen professie met een onvolkomen systeem, zou je kunnen vaststellen. We hebben het ook over de hulpverlener van de toekomst gehad, waar we die onvolkomenheden willen voorkomen. In dat kader zijn wel goede dingen besproken volgens mij. 

'Eén van die dingen is dat we vertrouwen in plaats van wantrouwen centraal stellen. Instellingen willen daar ook verantwoordelijkheid voor dragen. We hebben het ook gehad over bemoeizorg. We moeten een actievere opstelling hebben om mensen te begeleiden die misschien niet per se aan de regels voldoen, of meteen gedwongen kunnen worden geholpen.

'We hebben het gehad over de omgeving van patiënten, die daar een veel krachtiger rol in kunnen gaan spelen. Dat geldt ook voor de lokale omgeving. Gemeenten, verzekeraars en instellingen moeten elkaar beter en vaker vinden om in het vertrouwen iets te gaan betekenen voor elkaar. Daarbij moeten ze niet alles maar afschuiven op de onvolkomenheden van het financiële systeem.

'Tenslotte moeten we mensen zelf de mogelijkheden geven om nieuwe intiatieven te ontplooien. Daar moeten instellingen en financieringsmodellen omheen gaan staan om dat het verschil te laten zijn.'

Te gast in deze aflevering

Paul Blokhuis

Paul Blokhuis (ChristenUnie) is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij heeft onder meer geestelijke gezondheidszorg in zijn portefeuille.

Damiaan Denys

Damiaan Denys is filosoof en hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC). 

In het Parool roept Denys op tot het stoppen van de controlecultuur, want de staat van de geestelijke gezondheidszorg wordt slechter.

Wim van der Meeren

Wim van der Meeren is voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ. Daarnaast is hij bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland, de belangenvereniging waar alle zorgverzekeraars in Nederland lid van zijn.

Marijke van Putten

Marijke van Putten is psychiater en lid van de Raad van Bestuur GGZ Noord-Holland Noord