Nieuwsgaring gebeurt steeds vaker online, in een omgeving waar vooral hypes, vlogs, branded content en commercie de toon bepalen.

Met de productie en publicatie van webdocumentaires willen we het geïnteresseerde online-publiek bedienen met relevante en journalistiek vernieuwende visuele content.

Een webdocumentaire is iets anders dan een documentaire op het web. Een ‘webdoc’ is gemaakt met het oog op online distributie en verbindt daar consequenties aan wat betreft vertelperspectief en verhaalopbouw.

De serie webdocs die we vanaf 2018 op deze site presenteren heeft een duidelijk herkenbaar inhoudelijk en stilistisch profiel: Filmmakers (dus visuele vertellers ipv journalistieke reportagemakers!) maken bij voorkeur in de eigen omgeving persoonlijke en urgente films, als ‘video-brief’ of ‘video-dagboek’.

De films spreken de kijker direct aan in de eerste persoon enkelvoud. De verteller fungeert als gids, met zijn/haar reflectie op een voor de kijker herkenbare en relevante thematiek. Zo bewerkstelligen de webdocs identificatie met verteller en onderwerp en dragen ze bij tot een begrip van de impact van ‘het nieuws’ op direct betrokkenen.

Dit zijn onze doelstellingen:

  1. Journalistiek: Eén van de belangrijkste manieren waarop online video zich kan onderscheiden van beeldverslagen en verhalen in de traditionele media is de timing en daarmee de impact. Omdat makers ter plekke in de gelegenheid zijn hun directe lotgevallen te filmen met als het moet kleine apparatuur (mobiele telefoons) en de webdocs gebruik maken van een multimediale aanpak (skype, fotografie, video, instagram) kan vaak sneller en directer bericht worden dan traditionele media.
  1. Educatief: De webdocs zijn in aanpak, inhoud en distributie gericht op (relatief) jongere kijkers die verdieping van en visuele verhalen achter het nieuws zoeken.
  1. Innovatief / artistiek: De films worden gemaakt en gepresenteerd als webdoc, waarbij een trans- en multimediale aanpak tot nieuwe vormen kan leiden.

De webdocs dragen zo productioneel en inhoudelijk bij aan een vernieuwing / verbreding van het media-aanbod.

  1. Politiek-emancipatoir: De serie geeft filmmakers uit alle werelddelen de kans relevante documentaires te maken met hun eigen stijl en stem. De makers worden niet gehouden aan inhoudelijke of formele eisen, ze zijn vrij van (Westerse) codes en normen. Daarmee wordt visuele informatievoorziening pluriform: gevarieerder en democratischer.
  1. Talentontwikkeling: De serie geeft (veelal jonge) filmmakers de kans hun eigen zoektocht / verhaal te presenteren. Webdocs kunnen een onderzoek/opmaat zijn voor langere documentaires.

Eindredactie : Bert Janssens HUMAN / Jos de Putter DeepFocus Webdocs