2Doc Kort

Balling

2Doc Kort

Balling

Mensenrechtenactivist Bei Ling in Taiwan, het land waar hij niet wil zijn

Maandag 3 juni, 21:40 uur op NPO 2

Op 4 juni a.s. is het dertig jaar geleden dat de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing werden neergeslagen. De Chinese overheid doet zijn best de gebeurtenissen uit de geschiedenisboekjes te houden. Journalisten, filmers, schrijvers en anderen die de herinnering levend willen houden zijn er weinig in China. En als ze vrijuit spreken wacht hen gevangenschap en ballingschap.

Een van de voornaamste Chinese mensenrechtenactivisten is de dichter, uitgever en voorzitter van de Aziatische tak van de internationale schrijversbeweging PEN, Bei Ling. Ook hij werd gevangen gezet. Op dit moment leeft hij in ballingschap in Taiwan. 

Chinese mensenrechtenactivist Bei Ling

In Balling schetst filmmaker Prisca van der Mullen het dagelijks leven van Bei Ling in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Hoe hij volhardt in zijn strijd om de nagedachtenis aan Het Plein van de Hemelse Vrede in leven te houden, hoe hij andere ballingen opvangt en vooral hoe hij eenzaam zijn weg zoekt in een land waar hij niet wil zijn.

Ondertussen hoort en voelt hij de macht van de Chinese president Xi Jing Ping iedere dag op straat in Taipei. Meer dan ooit heeft China de afgelopen maanden Taiwan concreet met bezetting bedreigt. De angst als gevolg van de ondubbelzinnige uitspraken van Xi Jing Ping vinden een voedingsbodem in de orakelspreuken van traditionele waarzeggerij, waarmee de 2DocKort opent: 'China zal Taiwan bezetten. In juni 2019.'