Een film van Jack Faber

Zondag 29 augustus, 21:15 - NPO 2

Na twintig jaar trekt het Westen de komende maand zijn laatste troepen terug uit Afghanistan. Hier werden voor het eerst op grote schaal drones ingezet: ruim 13.000 drone-aanvallen werden van grote afstand door drone-operators uitgevoerd. De schattingen van het aantal doden dat daarbij viel, lopen uiteen van 4.000 tot 10.000. 

Israël voerde de inzet van drones verder op bij zijn aanvallen op Gaza. Recent voerden zwermen drones precisie-bombardementen op de stad uit. Regisseur Jack Faber verbindt in Debriefing Drone-Operators video-footage uit Afghanistan met audio-opnames van Israëlische drone-operators. Zij citeren uit de debriefing-gesprekken die na afloop van hun missies in Gaza en de Palestijnse Gebieden plaatsvonden. De werkelijkheid van oorlog wordt weergegeven als een videogame: “Het is geen pixel in een plaatje. Ik bedien geen Playstation. Dat weten we allemaal”.

Over 2Doc Kort

Wat betekent het grote, dagelijkse nieuws voor mensen in de praktijk? Filmmakers van overal vertellen in een minuut of tien hoe een belangrijke ontwikkeling in de wereld haar of hem persoonlijk raakt. Als een videobrief over crises en hoop van de maker aan de kijker. 2Doc Kort is een serie korte actuele documentaires van HUMAN en Deep Focus Webdocs voor NPO 2, NPO 2 Extra en NPO Start.