Inleiding

HUMAN biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens c.q. informatie over u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Zowel voor u als voor HUMAN is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.

HUMAN is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via HUMAN-websites, apps en andere HUMAN-diensten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens HUMAN verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt HUMAN?

HUMAN kan, afhankelijk van het soort dienst die u bij ons gebruikt of afneemt, de volgende persoonsgegevens vragen.

Lidmaatschap HUMAN:

 • Contact- en betalingsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer).

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

 • Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en evt. geboortedatum);
 • Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld, (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID);
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Aanmelding HUMAN Nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven:

 • Persoonsgegevens (naam en e-mailadres).

Voor welke doeleinden verwerkt HUMAN persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor een gerechtvaardigd belang;
 • Op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

HUMAN verwerkt persoonsgegevens voor:

 


 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens


 Wanneer doen wij dit?

  1

 Vriend worden (formeel: lid worden)

Als u zich aanmeldt als lid van HUMAN slaan wij onder andere de volgende informatie op uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en evt. een klantnummer. Zo kunnen wij u informeren over het lidmaatschap en u op de hoogte stellen van ledenactiviteiten.

Zo kunnen wij u informeren over het lidmaatschap en u op de hoogte stellen van ledenactiviteiten. Daarnaast kunnen wij uw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en om een completer beeld te krijgen van onze leden.

Ook kunt u aangeven of uw de HUMAN Nieuwsbrief of een andere nieuwsbrief wilt ontvangen.

Daarnaast kan HUMAN uw gegevens gebruiken om gerichte communicatie en aanbiedingen te kunnen doen en u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van HUMAN. U kunt altijd aangeven dergelijke aanbiedingen niet meer te willen ontvangen.

Tevens kan HUMAN deze gegevens gebruiken om u het HUMAN Magazine voor vrienden toe te zenden, indien u heeft aangegeven post te willen ontvangen. Daarvoor is het ook nodig dat HUMAN uw gegevens doorgeeft aan onze distributeur en postbezorger.

Aanbod aan voormalig lid

Als u in het verleden lid bent geweest van HUMAN, kunnen wij u, in beginsel tot maximaal 2 jaar na uitstromen, per e-mail en/of telefoon een aanbod doen om wederom lid te worden van HUMAN. Uiteraard doen wij u dit aanbod niet indien u expliciet heeft aangegeven dat u niet per telefoon of mail benaderd wil worden, of indien u een verzoek tot verwijdering heeft ingediend.

 

 

Als u lid wordt HUMAN.

Op basis van toestemming, ter uitvoering van de lidmaatschapsafspraken en ter uitvoering van een wettelijke plicht (ledentelling op grond van de Mediawet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u lid bent geweest van HUMAN.

Op basis van een gerechtvaardigd belang.

  2

Doneren

Als u donateur wordt van HUMAN vragen wij u om uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om u te informeren en te bedanken voor uw donatie. Daarnaast kunnen wij uw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en om een completer beeld te krijgen van onze donateurs.

 

 

Als u donateur wordt van HUMAN.

Op basis van toestemming en op basis van een gerechtvaardigd belang.

  3

Gebruik websites, apps en overige online diensten

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Daarom gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk voor uw relevante inhoud op onze website te presenteren.

Hierbij maakt HUMAN gebruik van cookies om van uw bezoek aan onze online diensten een optimale ervaring maken. Lees onze cookieverklaring om te zien welke cookies HUMAN op haar websites plaatst.

 

Als u gebruik maakt van onze online diensten.

Op basis van toestemming danwel gerechtvaardigd belang.

  4

Nieuwsbrieven

Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw gegevens ook voor het verzenden van de HUMAN Nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven. Zo houden we u op de hoogte van programma’s, activiteiten en ander nieuws.

Voor de bezorging van een nieuwsbrief, is het noodzakelijk dat HUMAN uw persoonsgegevens doorgeeft aan onze bezorgdienst (Ternair).

Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

 

Na het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Op basis van toestemming.

 5

Serviceonderzoek en enquêtes

HUMAN kan uw gegevens voor eigen serviceonderzoek gebruiken en u benaderen voor serviceonderzoek en enquêtes. Als u aangeeft dat u hier niet voor benaderd wil worden, zal HUMAN dit registreren en ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt deze servicedoeleinden.

Op basis van toestemming, gerechtvaardigd belang en ter uitvoering van de overeenkomst.

 6

Periodieke acties en prijsvragen

HUMAN organiseert regelmatig prijsvragen of acties. Voor het meedoen aan prijsvragen of acties kan het nodig zijn om je naam en e-mailadres te verwerken. Zo kan HUMAN verifiëren dat je gebruik hebt gemaakt van een (kortings-)actie die door of via HUMAN is aangeboden, en kan HUMAN winnaars persoonlijk op de hoogte brengen en de prijs uitreiken na beëindiging van de prijsvraag of actie. U kunt hier onze Algemene Spelvoorwaarden raadplegen.

Ook kunt u aangeven of u de HUMAN Nieuwsbrief wilt ontvangen.

Als u deelneemt aan een periodieke actie of prijsvraag.

Op basis van toestemming.

  7

Bijwonen opnames, deelnemen evenementen, meet-ups, premières en soortgelijke activiteiten

Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw gegevens voor het verzenden van informatie over het bijwonen van opnames, het deelnemen aan evenementen, meet-ups, premières en soortgelijke activiteiten en het registreren van aanwezigheid. Wilt u zich later afmelden voor dergelijke mailing? Dat kan via de afmeldlink in de betreffende mail.

Op basis van toestemming.

  8

Servicedoeleinden

Wij verwerken uw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

 

 

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

  9

Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

 

Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.


Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om toestemming.

Hoe lang bewaart HUMAN persoonsgegevens?

HUMAN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Als het bewaren van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Zo bewaart HUMAN persoonsgegevens die zijn verkregen bij aanmelding voor een HUMAN lidmaatschap in beginsel maximaal twee jaar na opzegging. Gedurende deze periode kunnen oud-leden nog incidenteel worden benaderd voor het vragen van ervaring rondom het lidmaatschap of eventuele hernieuwing ervan. Transactiegegevens bewaren wij in overeenstemming met de (fiscale en financiële) regelgeving. Zo dient HUMAN facturen met daarop je identificatie-, contact- en betalingsgegevens zeven jaar te bewaren op grond van fiscale wetgeving. Deze gegevens worden alleen t.b.v. deze fiscale bewaarplicht bewaard.

Zo zal HUMAN bij afmelding op een nieuwsbrief uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van uw verzoek verwijderen of anonimiseren.

Deelt HUMAN persoonsgegevens met derden?

HUMAN deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan onze betaling- en bezorgdiensten. Zo delen wij bijvoorbeeld gegevens met onze servicedienst Ternair voor het verzenden van de HUMAN Nieuwsbrief en servicemails. Wij schakelen alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. Ook zorgen wij er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die nodig zijn voor hun specifieke werk.

Het kan zijn dat HUMAN uw gegevens bijvoorbeeld deelt met:

 • VPRO: voor (financiële) administratie en productionele ondersteuning t.b.v. ons media-aanbod
 • Homerun: voor sollicitatiesprocedures
 • Ternair: voor administratie en het leveren van een nieuwsbrief
 • Kikz: voor administratie en formulieren
 • Same Same: uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van het verzorgen van drukwerk en de verspreiding daarvan
 • Zalsman: uitvoeren van prepostale werkzaamheden van HUMAN Magazine
 • PostNL: voor het leveren van post
 • Ditmeijers: uitvoeren van telemarketing
 • Impress 4DMS: het realiseren van de huidige factuur flow

Deelt HUMAN persoonsgegevens met derden buiten de Europese Unie?

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doet HUMAN door in haar overeenkomsten met verwerkers standaardclausules (SCC’s) op te nemen die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Cookies

We plaatsen functionele cookies die van uw bezoek aan onze websites een optimale ervaring maken. Het gebruik van onze websites meten wij met analytische cookies. Daarnaast kunt u op onze websites aanbevelingscookies, social media cookies en advertentiecookies accepteren. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke informatie herleiden, wel anonieme gebruikerspatronen. Over u als individu komen we niets te weten.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een van onze online diensten bezoekt.                                                                                                 

Voor zover HUMAN met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze websites of apps kunt u zelf uw voorkeuren aanpassen.

U kunt hier uw cookie-instellingen aanpassen.

Wilt u meer weten over de cookies die HUMAN plaatst? Lees dan onze cookieverklaring.

Hoe beveiligt HUMAN persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan. De gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt HUMAN tijdens een bestel- of aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Alleen medewerkers die voor hun werkzaamheden over persoonsgegevens moeten beschikken, zoals medewerkers van de Ledenservice en CRM, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken, zoals in het geval van een ledenonderzoek dat wij verplicht vanuit de mediawet moeten laten uitvoeren. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, neem dan contact op met ons via gegevensbescherming@human.nl Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat Human u om meer informatie vraagt om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Het recht op bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft dat u niet langer benaderd wil worden, zal HUMAN dit registreren en ervoor zorgen dat u persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via gegevensbescherming@human.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op bezwaar.

Het kan echter zijn dat in sommige gevallen geen of niet geheel gehoor aan uw beroep op bezwaar wordt gegeven. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard.

Wijzigen privacyverklaring

HUMAN behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op human.nl/privacy. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan:

HUMAN
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Freek Stoové
Wim T. Schippersplein 1
Postbus 135
1200 AC Hilversum
Emailadres: gegevensbescherming@human.nl