Vrienden van Human ontvangen tussen <data> een e-mail van Human met de vraag om hun gegevens te controleren vanwege de ledentelling. Op deze pagina vindt u antwoord op vragen rondom dit verzoek.  

Wat is de aanleiding dat Human om controle van mijn gegevens vraagt? 

Op 31 december 2020 vindt de vijfjaarlijkse ledentelling van publieke omroepen plaats. Dan moet Human, nu nog aspirant-omroep, minimaal 50.000 leden hebben voor definitieve plek in het omroepbestel.  

Een lid telt officieel pas mee als we de juiste en volledige gegevens hebben, zoals een adres en geboortedatum. Het Commissariaat van de Media, de organisatie die toezicht houdt op naleving van de Mediawet, controleert steekproefsgewijs de gegevens in ons ledenbestand. Alleen leden vanaf 16 jaar van wie de gegevens volledig zijn tellen mee.

Daarom vragen we onze vrienden (formeel: leden) om hun gegevens te controleren op juistheid en volledigheid. Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, vragen we om de juiste gegevens door te geven. Zo voorkomen we zo dat vrienden straks bij ledentelling niet meetellen. Als vriend helpt u op deze manier Human voortbestaan.  

Is het veilig om mijn gegevens door te geven?

Ja. In de mail die leden van ons ontvangen staat een link naar een persoonlijke webpagina. Alleen u kunt deze gegevens inzien en aanpassen. De gegevens worden via een beveiligde verbinding doorgestuurd en opgeslagen.

Human zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld en verwerkt. Bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang. Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Een volledige uitleg van hoe wij omgaan met (persoons)gegevens is te vinden in onze privacyverklaring op human.nl/privacy.  

Hoe weet ik zeker dat het geen spam/phishing is?

U kunt de autenticiteit van het bericht alsvolgt controleren: het e-mailadres van de afzender van de mail moet informatie@human.nl zijn, de pagina waarnaar u wordt doorgestuurd om uw gegevens te controleren moet het adres human.crmplatform.nl hebben en de mail moet tussen <data> zijn verstuurd.

Overige vragen en/of opmerkingen

Indien u na het lezen van bovenstaande nog steeds een vraag of opmerking heeft, kun u contact opnemen met de Human Ledenservice via ledenservice@human.nl of bellen met 088 20 58 058 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).