Vrienden van Human ontvangen een e-mail van Human met de vraag om hun gegevens te controleren vanwege de ledentelling. Op deze pagina vindt u antwoord op vragen rondom dit verzoek.  

Waarom vraagt Human om controle van mijn gegevens? 

Eind 2020 vindt de vijfjaarlijkse ledentelling van publieke omroepen plaats. Dan moet Human, nu nog aspirant-omroep, minimaal 50.000 leden (die noemen we liever vrienden) hebben voor definitieve plek in het omroepbestel.  

Een lid telt officieel pas mee als we de juiste en volledige gegevens hebben, zoals naam, adres en geboortedatum. Het Commissariaat voor de Media, de organisatie die toezicht houdt op naleving van de Mediawet, controleert steekproefsgewijs de gegevens in ons ledenbestand. Alleen leden vanaf 16 jaar van wie de gegevens volledig zijn tellen mee.

Daarom vragen we onze vrienden om hun gegevens te controleren op juistheid en volledigheid. Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, vragen we u om de juiste gegevens door te geven. Zo voorkomen we dat vrienden straks bij ledentelling niet meetellen en helpt u Human voortbestaan.  

Is het veilig om mijn gegevens door te geven?

Ja. In de mail die u van ons ontvangt staat een link naar een persoonlijke webpagina. Ter controle vragen wij eerst om uw geboortedatum te verifiëren. Alleen u kan vervolgens uw gegevens inzien. De gegevens worden via een beveiligde verbinding doorgestuurd en opgeslagen. Wij vragen hier geen bank- of betaalgegevens uit. 

Human zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld en verwerkt. Bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang. Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Een volledige uitleg van hoe wij omgaan met (persoons)gegevens is te vinden in onze privacyverklaring op human.nl/privacy

Hoe weet ik zeker dat het geen phishing of spam is?

U kunt de authenticiteit van het bericht als volgt controleren: het e-mailadres van de afzender moet ledenservice@human.nl zijn, de pagina waarnaar u wordt doorgestuurd om uw gegevens te controleren moet beginnen met het webadres human.crmplatform.nl en de mail moet in augustus of september 2020 zijn verstuurd.

De persoonlijke link in de mail werkt niet. Hoe kan ik dit oplossen? 

Bij uitzondering kan er een probleem optreden als u op de persoonlijke link klikt. Het kan zijn dat uw browser, bijvoorbeeld Safari, alle cookies blokkeert. Zoals bij vrijwel alle formulieren is voor de werking van dit formulier een functionele cookie noodzakelijk. In de instellingen van uw browser kunt u, al dan niet tijdelijk, ‘Cookies altijd blokkeren’ uitschakelen. Vervolgens zou de link moeten werken. Alle websites van Human gebruiken functionele cookies om er voor te zorgen dat deze naar behoren werken. Meer informatie over cookies vindt u hier

Overige vragen en/of opmerkingen

Indien u na het lezen van bovenstaande nog een vraag, opmerking of probleem heeft, kunt u contact opnemen met de Human Ledenservice via ledenservice@human.nl of bellen met 088 20 58 058 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).