Op deze pagina leest u meer over de contributiewijziging.

HUMAN is anders dan andere omroepen. Geworteld in het humanisme, onderzoeken we als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. We agenderen actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. We zijn spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie we streven naar impact en praktische relevantie. Met als doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en het teweegbrengen van positieve verandering.

Op dit moment heeft HUMAN circa 90.000 vrienden en een nog grotere achterban van mensen die de humanistische waarden onderschrijven. Onze ambitie is om onze vrienden en achterban beter te betrekken bij onze beweging en meer impact te genereren. Bijvoorbeeld door radio- en televisieprogramma’s uit te breiden met crossmediale communicatie en evenementen als (impact)bijeenkomsten in het land en educatietrajecten. Recente voorbeelden zijn De Wasstraat Inspiratiesessies, Klassen Meetups en Masterclass Medialogica.

Deze kwalitatieve slag kunnen we niet maken met de huidige inkomsten. Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 juni 2022 is na overleg door de vrienden gestemd voor het aanpassen van de contributie naar €15 per jaar. Dit is een kleine maar noodzakelijke verhoging van €2,50, ten opzichte van het reguliere contributietarief. 

Mocht u naar aanleiding van de contributiewijziging nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met onze Ledenservice via ledenservice@human.nl of bel tijdens kantoortijd 088 20 58 058.