Medialogica extra

Klimaat van verwarring

Medialogica extra

Klimaat van verwarring

Hoe zaaien politici verwarring in het klimaatdebat? Milieu-adviseur Jan Paul van Soest analyseert hun retoriek.