Argos TV - Medialogica

De Exota-affaire

Argos TV - Medialogica

De Exota-affaire

De Exota-affaire is in Nederland wellicht het archetypische voorbeeld van medialogica. Het zorgde voor de grootste schadevergoeding ooit in de mediawereld. De VARA moest, inclusief rente, bijna acht miljoen gulden betalen. Marcel van Dam had begin jaren zeventig in het tv-programma De Ombudsman het frisdrankmerk Exota onrechtmatig behandeld. Tientallen jaren schreven journalisten onjuiste artikelen over de kwestie van de ontploffende fles. Medialogica - De Exota-affaire toont voor het eerst het ware verhaal achter de geruchtmakende affaire: Hoe onzorgvuldigheid in de journalistiek privé-personen in het nauw brengt en een rechtszaak tot gevolg heeft.