Holland Doc

Chilean Building

Holland Doc

Chilean Building

Macarena Aguiló reconstrueert aan de hand van foto's, dagboeken en interviews met betrokkenen een belangrijke periode uit haar jeugd, die ze doorbracht in een woongemeenschap op Cuba. Serie documentaires met nu eens schrijnende, dan weer hartverwarmende verhalen over mensen dichtbij of ver weg die vechten voor hun bestaan en die onze compassie hebben verdiend.