Teledoc

Beatrix, majesteit

Teledoc

Beatrix, majesteit

Zoektocht naar de emoties en drijfveren van onze koningin. Naast dat van haar zélf, legt de film de hoogte- en dieptepunten vast uit het leven van een aantal naamgenoten: Bea's, Trixen en Beatrixen. Zij zijn in situaties beland die parallellen oproepen met cruciale momenten uit het leven van onze vorstin. De film start tijdens de aanslag op het leven van Koningin Beatrix op Koninginnedag 2009, toen het er, met haar emotionele toespraak tot haar onderdanen, heel even op leek dat onze koningin haar 'masker' liet vallen.