Human Doc

Esmiralde

Human Doc

Esmiralde

Over Esmiralde, zestien jaar, explosief en wanhopig op zoek naar liefde en houvast. Esmiralde woont bij haar oma. Ze is opgegroeid met veel ruzie en geweld en haar ouders zijn inmiddels uit elkaar. Haar vader ziet ze zelden of nooit. Ook haar moeder heeft het druk met haar eigen gezin: haar nieuwe vriend en Esmiralde's twee jongere broertjes. En dus is haar oma eigenlijk een soort moeder voor haar. Maar oma heeft een nierziekte en is vaak moe. Esmiralde lijkt al heel volwassen. Buiten redt ze zich prima, maar soms kan ze zich niet beheersen en loopt het uit de hand. Het kan toch niemand wat schelen waar ze uithangt, zo denkt ze. Totdat ze een nacht wegblijft. Dan beseft ze dat haar oma en ook haar moeder er wel degelijk voor haar willen zijn.