Radio Noord-Suriname

Radio Atelier, Gustav Borreman, Xander Straat en Leo Knikman, Human 2005

Radio Noord-Suriname

Radio Atelier, Gustav Borreman, Xander Straat en Leo Knikman, Human 2005

Met Radio Noord Suriname zoeken de makers Gustav Borreman, Xander Straat en Leo Knikman naar een hoopgevend, maar vooral ook definitief antwoord op de problemen waar het post-multiculticulturele Nederland mee te kampen heeft. Anders dan via kansloze wanhoopsinitiatieven als uitzetcentra en verplichte inburgering, schetsen de makers hier een glorieus toekomstperspectief van totale culturele versmelting, gedwongen immigratie en schuldbewuste wedergoedmaking.