OBA Live

De Winter van OBA Live

OBA Live

De Winter van OBA Live

De rechtstreekse uitzending vanuit de OBA vervalt vandaag. Attentie wel audio, geen video. U hoort vandaag bewerkingen van drie eerdere interviews van Theodor Holman. Lenie de Zwaan over ‘De sociale familie’: een voorstel voor een ‘leefvormneutraal’ belastingstelsel, dat niet verwijst naar burgerlijke staat (huwelijk, samenwonend, of iets dergelijks). De Zwaan is voorzitter van stichting CISA, het Centrum voor Individu & Samenleving. Zij zet zich al 25 jaar in voor maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Bewerking van 18-10-2013) Onno Blom over 'De Helleveeg' van A.F.Th. van der Heijden.In twee maanden tijd schreef AFTh de kleine roman De Helleveeg', een hilarische familieschets over Tientje Poets , een van de personages uit zijn grote romancyclus 'De tandeloze tijd'. AFTh heeft zichtbaar plezier in zijn werk, de recensies zijn weer lovend, zijn schrijverschap is ongebroken. Onno Blom is literair publicist en werkt aan biografieën van Jan Wolkers en Gerrit Komrij. (Bewerking van 10-06-2013) Toine Lagro-Janssen over sekse gerelateerde gezondheidszorg. Lagro Janssen was tot juni jl. hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ze jarenlang onderzoek deed naar sekse- en gender diversiteit. Kennis over sekseverschillen in de gezondheidszorg is onmisbaar voor het stellen van de juiste diagnose. Goede zorg is sekse-specifiek. Afscheidscollege: http://www.ru.nl/actueel/agenda/overzicht_van/volledige-agenda/@890481/gender-gelijkheid/ (Bewerking van 16-10-2013)