OBA Live

OBA Live


Gesprek met historicus Philipp Blom. Hij verkreeg wereldfaam met zijn boek Het verdorven genootschap over de vergeten radicale verlichting in Frankrijk. Dit jaar sprak hij zowel de Van der Leeuw-lezing als de Socrateslezing uit. Hij is een hartstochtelijk seculier humanist pleitbezorger van een nieuwe Verlichting. Citaat van Philipp Blom uit dit interview: “We worden niet gestuurd door onze ratio, dat is de misvatting van de Verlichting. We zijn lichamelijke wezens en we worden gedreven door wellust! Maar we moeten Eros wel opvoeden”. De rechtstreekse reguliere OBA Live uitzendingen vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam starten weer op alle werkdagen vanaf maandag 7 januari 2013.