Uitleg

Human is anders dan andere omroepen. Niet alleen vanwege onze humanistische levensbeschouwing. Of omdat we een kleine omroepvereniging zijn. Het is vooral omdat we in wezen maar één ambitie hebben. Laten we het bewustwording noemen.

Wij zijn er er niet voor de pasklare, ferme antwoorden. Human vertelt niet hoe te leven, hoe te denken. We onderzoeken. Om vooroordelen tegen het licht te houden. Om ongegronde aannames te ontmaskeren. Om de mechanieken bloot te leggen, die ons beeld van de werkelijkheid sturen. Om zo de maatschappij beter doorgronden, beter te functioneren in ons dagelijks leven en tot beter onderbouwde besluiten voor onze samenleving te komen.

Kwalitatieve slag
De vereniging Human heeft ruim 60.000 leden en een nog grotere achterban van mensen die de humanistische waarden onderschrijven. Onze ambitie is om onze leden en achterban beter te informeren en te betrekken bij onze beweging. Bijvoorbeeld door radio- en televisieprogramma’s steeds vaker uit te breiden met crossmediale communicatie en evenementen als debatavonden en educatieprojecten.

Deze kwalitatieve slag kunnen we niet maken met de huidige inkomsten. Een meerderheid van de leden betaalt het wettelijk minimum van 5,72 euro en ongeveer een derde betaalt het reguliere tarief van 12,50 euro.* Van rechtswege mogen de gemiddelde uitgaven van een omroepvereniging de gemiddelde inkomsten niet overstijgen.

In overleg op de Algemene Ledenvergadering van 26 juni jl. is daarom besloten om de minimale contributie te wijzigen in 10 euro per jaar. Deze wijziging gaat automatisch in per 1 oktober 2016. U hoeft zelf hiervoor niets te ondernemen. De inkomsten worden gebruikt om de communicatie en activiteiten rondom Human en zijn programma’s verder te verbeteren.

* Bij betaling via acceptgiro komt hier 1,50 euro bij

Bezwaar

Hopelijk begrijpt u waarom wij overgaan tot de contributiewijziging. Wanneer u desondanks bezwaar heeft tegen deze wijziging, kunt u onderstaand formulier invullen en blijft u 5,72 euro betalen. Het laatste wat Human wil, is u verliezen als lid. U bent ons fundament. Bezwaar maken kan tot 26 september 2016. De termijn om bezwaar te maken is verlopen

Heeft u vragen met betrekking tot de contributiewijziging, mailt u dan naar ledenservice@human.nl of bel naar de ledenservice in Hilversum via 088 20 58 058.