Human houdt op te bestaan, tenzij 150.000 mensen ons steunen door voor 31 december 2019 lid te worden van onze omroepvereniging. Dat is wettelijk zo bepaald. ​​​​​​​Human heeft nu 58.000 leden.

150.000 betalende leden is anno 2019 een immense uitdaging.
Human probeert dan ook, met steun van velen die het belang van Human voor de publieke omroep inzien, een wetswijziging te bewerkstelligen om het vereiste ledental van 150.000 te verlagen en het daarmee op een redelijker en realistischer niveau te brengen. ‘Den Haag’ lijkt gevoelig voor onze argumenten, maar tot welk resultaat dat zal leiden is op dit moment onduidelijk. De enige zekerheid is de huidige wet.

Leden zijn en blijven voor Human belangrijk, als steun en als draagvlak. Een zo breed mogelijk netwerk in de samenleving maakt ons sterk en stimuleert ons vol overtuiging ons werk voort te zetten. Een maatschappelijke media-organisatie die veel mensen weet te (ver)binden, dat willen we zijn.

Daarom voeren wij campagne.

MEER HUMAN