Missie

De missie van Human is gebaseerd op die van het humanisme.

De beginselverklaring van het Humanistisch Verbond definieert humanisme als een levensovertuiging die leven en wereld probeert te begrijpen met menselijke vermogens. Een mens geeft zelf zin, doel en inhoud aan zijn leven. De ontmoeting met de andere mens is hierbij van grote waarde.

In de radio- en televisie-uitzendingen beoogt Human mensen behulpzaam te zijn bij hun oriëntatie op de samenleving. Door vanuit een humanistisch perspectief aandacht te geven aan belangrijke vraagstukken in politiek, samenleving en cultuur. Bijbehorende waarden zijn: vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, medemenselijkheid en afkeer van onverschilligheid, dogmatisme en zendingsdrang.