Hoofdredacteur

Hieronder lees je uitgebreide informatie over de functie hoofdredacteur en het werk van de hoofdredactie.

HUMAN is een maatschappelijke mediaorganisatie, spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie gestreefd wordt naar impact en praktische relevantie. Het doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving. 

Onze basis is het humanisme, een levensbeschouwing op basis van de menselijke maat. Zelfbeschikking, de mogelijkheid tot ontwikkeling, ontplooiing en het vormgeven van een zinvol, goed en mooi persoonlijk leven staan centraal met nadrukkelijke aandacht voor de medemens en voor alles wat leeft op onze planeet. De vraag is alleen hoe je je een weg vindt in een wereld die bol staat van scherpe tegenstellingen, vastgeroeste opvattingen en muurvaste meningen? HUMAN laat zien dat er altijd verschillende perspectieven zijn en biedt daarbij een gezonde dosis blikverruiming. Onderzoek, twijfel, kijk, luister en vorm zelf je mening. Daar word je beter van. En met jou de wereld. Die wordt meer menselijk als mensen vragen stellen en verantwoordelijkheid nemen. 

HUMAN heeft voor de periode 2022-2026 een volwaardige erkenning als omroep verkregen, op grond van zijn toegevoegde waarde en zijn 90.000 leden. Met de VPRO is een samenwerkingsomroep opgericht. De identiteit van beide omroepen blijft daarbij gewaarborgd.  

HUMAN is een groeiende omroep. We ontwikkelen onze bestaande titels door en realiseren tal van nieuwe programma’s met een eigen signatuur op alle denkbare platforms voor een bekend en een nieuw publiek. In de komende jaren willen we meer publiek bereiken dat bovendien jonger en diverser is. Onze ambitie blijft om een speciaalwinkel te zijn en geen supermarkt: we willen vooral verdiepen.  

HUMAN zoekt een nieuwe hoofdredacteur

HUMAN is bekend van documentaireseries en programma’s als Schuldig, Klassen, Medialogica, Het Filosofisch Kwintet, Brainwash en De Publieke Tribune. De komende periode staan we voor de uitdaging om relevante nieuwe programmering te realiseren en een jonger en diverser publiek te bereiken. Ben jij de hoofdredacteur die hier leiding aan gaat geven?  

De hoofdredacteur die wij zoeken  

 • Heeft primair programma-ontwikkeling als taak en heeft aantoonbare ervaring op dit gebied. 
 • Herkent zich sterk in de signatuur van HUMAN en is zeer gedreven om bij te dragen aan de ambitie om tot hoogwaardige en vernieuwende mediaproducties te komen. 
 • Voelt de urgentie en relevantie van trends en ontwikkelingen op het gebied van media, samenleving en maatschappij, wetenschap, cultuur en politiek, en kan dit vertalen in een mediastrategie en programma-ontwikkeling.  
 • Denkt altijd vanuit de inhoud en vindt het als vanzelfsprekend nieuwe richtingen te onderzoeken. 
 • Werkt publieksgericht, interesseert zich voor de behoeftes van de kijker, luisteraar en online gebruiker. 
 • Denkt inclusief en is in staat vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en heeft de ambitie om de organisatie en de programmering diverser en inclusiever te maken door nieuwe generaties makers en publiek te betrekken bij al onze media. 
 • Draagt actief bij aan een bloeiende inspirerende creatieve cultuur binnen HUMAN en draagt zorg voor een inclusief en veilig werkklimaat.  
 • Heeft specifieke kennis en/of grote affiniteit en ervaring met (multimediale) programmering op het terrein van levensbeschouwing en kennis & educatie. 
 • Begrijpt de dagelijkse realiteit van redactieteams en de redactionele dynamiek en denkt na over nieuwe vertelvormen.  
 • Is een teamplayer die goed kan functioneren in een team van drie integraal verantwoordelijke hoofdredacteuren. 
 • Is een ervaren en inspirerende leidinggevende met de juiste balans tussen een resultaat- en mensgerichte stijl van leidinggeven; weet het beste uit teams van creatieve professionals met veel verschillende expertises naar boven te halen.
 • Is een ondernemer die kansen ziet en voor HUMAN weet te benutten en een sterke onderhandelaar die HUMAN overtuigend kan vertegenwoordigen bij de NPO en andere externe partijen.  
 • Is een strategisch denker, overziet het geheel en bewaakt naast de lopende projecten ook de grote lijnen, in overleg met collega’s binnen MT en directie HUMAN, met oog voor andere afdelingen, zoals Innovatie & Digitale Media en Publiek & Marketing. 
De hoofdredacteur maakt deel uit van de Hoofdredactie.

De Hoofdredactie is de creatieve leiding van HUMAN. De Hoofdredactie bestaat uit drie personen waarvan één hoofdredacteur tevens de bestuurder is. De Hoofdredactie geeft vorm aan de inhoudelijke koers en mediastrategie van HUMAN, ontwikkelt daarin een heldere visie en neemt het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe programma’s en concepten, die multimediaal worden uitgewerkt.  

De Hoofdredactie vertegenwoordigt als geheel een grote diversiteit aan achtergronden, kennis, genres, thema’s en platform specifiek vakmanschap.  

De Hoofdredactie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het gehele media-aanbod van HUMAN op alle platforms en werkt nauw samen met een productieleider om alles zowel inhoudelijk als zakelijk in goede banen te leiden. De hoofdredacteuren hebben een onderlinge verdeling van expertise en aandacht platform en genres. De Hoofdredactie waarborgt de journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid van de HUMAN-programmering en draagt bij aan de algemene strategie en het beleid van HUMAN.  

De Hoofdredactie geeft leiding aan de eindredacteuren van de multidisciplinaire redactieteams. Deze teams bestaan uit medewerkers met verschillende specialismen zoals programmamakers, (online)redacteuren, marcomspecialisten en developers. Tevens stuurt de Hoofdredactie het ondersteunend bureau aan. De Hoofdredactie verdeelt deze taken onderling zodat er evenwichtige pakketten ontstaan en voor medewerkers duidelijk is wie hun direct leidinggevende is.  

De Hoofdredactie:  

 • Vertaalt het Beleidsplan 2022-2026 in een programmastrategie en initieert en ontwikkelt een kwalitatief hoogwaardig multimediaal HUMAN-programmapakket dat onderscheidend is en inclusief.  
 • Bewaakt de programmakwaliteit, de redactionele verantwoordelijkheid en de journalistieke onafhankelijkheid van HUMAN.
 • Zorgt samen met de zakelijk leider media voor een succesvolle intekening op NPO-platforms.
 • Faciliteert en jaagt programma-innovatie, technologische innovatie en talentontwikkeling aan.
 • Coacht, begeleidt en stuurt de eindredacteuren aan (en indirect de redactieteams), zowel inhoudelijk als in de ontwikkeling van leiderschap en management.
 • Vertegenwoordigt HUMAN extern onder ander in het Video- en Audio-overleg van de NPO en onderhoudt netwerken en contacten met stakeholders.