Zondag 16 juni heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Human plaatsgevonden in Beeld en Geluid. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer het jaarverslag vastgesteld, Beril Kutluer gekozen als lid van de Raad van Toezicht en gaf regisseur Deborah van Dam een voorproefje van de nieuwe documentaireserie We Zien Ons. Human bedankt zijn vrienden voor hun aanwezigheid en inbreng.