Algemene Ledenvergadering fotoverslag

Vereniging Investeer in Human

Zondag 10 juni heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Human plaatsgevonden in Beeld en Geluid. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer Willemien van Aalst welkom geheten als bestuurder/hoofdredacteur, het jaarverslag vastgesteld, Sem Bakker herkozen als lid van de Raad van Toezicht en gaf documentairemaker John Appel een voorproefje van zijn nieuwe film. Human bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Opening door voorzitter Magdeleen Sturm

Welkom bestuurder/hoofdredacteur Willemien van Aalst

Bezoekers van de Algemene Ledenvergadering

Eindredacteur Bert Janssens over In De Leeuwenhoek

Een vraag uit het publiek

Bert Janssens en Willemien van Aalst bekijken het jaarverslag

Stemming door de leden

Sem Bakker wordt herkozen als lid Raad van Toezicht

Een opmerking uit de zaal

Documentairemaker John Appel over Sprekend Nederland

Leden bekijken een scène uit Sprekend Nederland