Zondag 10 juni heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Human plaatsgevonden in Beeld en Geluid. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer Willemien van Aalst welkom geheten als bestuurder/hoofdredacteur, het jaarverslag vastgesteld, Sem Bakker herkozen als lid van de Raad van Toezicht en gaf documentairemaker John Appel een voorproefje van zijn nieuwe film. Human bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.