Op deze pagina vind je lesmateriaal bij de documentaireserie Klassen. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor bovenbouw voortgezet onderwijs en het mbo voor de sectoren zorg- en welzijn, onderwijs en media.

© Het lesmateriaal is gemaakt door IDFA, Movies that Matter Festival en HUMAN.

Lesmateriaal VO bovenbouw

Klik op 'open' ↓ voor al het lesmateriaal voor Klassen in de Klas

Download hier de DOCENTENHANDLEIDING (PDF) (hier kan een document aan gehangen worden)

Voorafgaand aan de les

Als huiswerk meegeven aan de leerlingen. Tijdsduur: ca 15-20 minuten
Opdracht: bekijk de trailer van de serie Klassen & beantwoord de kijkvragen.

Kijkvragen trailer

1. Beschrijf wat je hebt gezien in de leader.
2. Is de serie volgens jou documentair of fictief? Licht je antwoord toe.
3. Wat zijn volgens jou de thema’s in de serie?
4. Je zag verschillende kinderen en volwassenen voorbij komen. Schrijf op welke karakters je bij zijn gebleven.
5. Wat is het doel van een leader? Vind je dat de leader van Klassen hierin is geslaagd? Licht je antwoord toe.
6. Wat kijk je graag in je eigen tijd? Waarom spreekt dit je aan?
7. De serie gaat over kansenongelijkheid. Had je dit (of iets wat hierop lijkt) ook bij vraag 3 geantwoord? Wat weet jij over kansenongelijkheid?

Les 1

Les 1: bekijken van aflevering 1 Klassen

1. Voordat jullie de eerste aflevering van de serie Klassen gaan kijken, bespreken jullie het huiswerk.
2. Wat weten we met elkaar over kansenongelijkheid? Schrijf alles wat genoemd wordt op het bord.
3. Bekijk de aflevering "Waar je Wieg staat".

Kijkvragen na aflevering 1

1. Wat heb je gezien? Wie hebben we gezien? Noem de verschillende hoofdpersonen. Schrijf op welk advies ze krijgen en of je denkt dat ze het gaan halen.
2. Wat zou het doel van de serie kunnen zijn? Waarom denk je dat de makers deze serie wilden maken? (Uitleg over elke schrijver, elke maker heeft een doel). Waarom denk je dat de makers deze film juist nu willen maken?
3. Zou je zelf aan een serie over dit onderwerp willen meewerken? Bespreek met je buurman/vrouw de voor en nadelen.
4. Schrijf in steekwoorden op wat je je herinnert van de muziek (denk aan woorden als: snel, langzaam, vrolijk, verdrietig, piano, gitaar, zang). Vond je deze muziek passen bij de film?

Les 2: verdieping beeldtaal

Fragment 1

Fragment 2

Kijkvragen fragment 2

1. Wat valt je op aan dit fragment? Wat voor gevoel geeft dit fragment?
2. Op welke manier schept muziek verwachtingen?
3. Wat doet de muziek met de beeldvorming van Anyasa?
4. Vormgeving van niveau: wat denk je dat het effect is op het kind dat je je niveau weet? Wat voor invloed heeft het op je als je tussen 2 niveaus in hangt?  

Fragment 3

Fragment 4

Kijkvragen fragment 4

1.  Wat valt je op aan dit fragment qua muziek?
2. Wat zal de bedoeling van de maker zijn geweest?
3. Wat doet de muziek met de beeldvorming van Gianny?
4. Meester Thijs en Gianny: Wie is de slimste? Wie heeft het slechtste rapport? Waar heeft dit mee te maken? Met het maken van keuzes. Wat bedoelt hij hiermee?

Fragment 5

Les 2: verdieping thema

Les 2: verdieping filmtaal

Les 2: keuzeopdrachten

Verdiepingsopdrachten

Schrijf een recensie
Uitleg recensie

Debat
Jullie gaan een variant op het Lagerhuis-debat voeren aan de hand van een stelling passend bij het thema. Bedenk zelf een stelling of kies uit een van de volgende stellingen:
- Ieder kind kan van een dubbeltje een kwartje worden. 
- Het schooladvies van kinderen moet pas gegeven worden na de brugklas 
- Bij het schooladvies in groep 8 moet alleen de citoscore meetellen en niet het advies van de docent
- Huiswerkbegeleiding moet worden afgeschaft. 
- Niet elk kind heeft dezelfde kansen nodig.
 

==> Leerlingen die het EENS zijn met de stelling, gaan rechts in de klas staan. ==> Leerlingen die het ONEENS zijn met de stelling, gaan links in de klas staan.
==> Leerlingen die het nog niet weten, gaan in het midden van de klas staan.

Klassengesprek middels kanskaarten
Uitwerking opdracht

Wijs daarna twee leerlingen aan die hun keuze klassikaal mogen verdedigen. Zij zullen proberen de andere leerlingen met hun argumenten over te halen om in hun kamp te komen. Wisselen van plek is toegestaan!

Les 2: extra verdieping

Verdieping (NOG MOOI EN DEFINITIEF MAKEN)

- Wat is je eigen verhaal? Deel en lees verhalen van anderen op: 1001dubbeltjes.nl 

- Podcast WomenInc. in gesprek met Jaylin (11) - lid van de jongerenraad. 

- Brainwash Special: Winnaars & verliezers: Mag iemand met een universitair diploma meer over het algemeen welzijn zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Filosoof Michael Sandel in debat over de pijn van de ongelijke kansen. 

- Podcast Correspondent met makers Klassen: In gesprek met de makers van de fenomenale serie Klassen  

- https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/internationaal/leerlingen-en-studenten/prestaties-internationale-prestaties-vo-pisa

- NPO Kennis met fragmenten Klassen https://npokennis.nl/story/166/waarom-krijgt-niet-ieder-kind-gelijke-kansen-op-school  

Lesmateriaal MBO Zorg & Welzijn

Klik op 'open' ↓ voor al het lesmateriaal voor Klassen in de Klas

Voorafgaand aan de les

Als huiswerk meegeven aan de leerlingen. Tijdsduur: ca 15-20 minuten
Opdracht: bekijk de trailer van de serie Klassen & beantwoord de kijkvragen.

Kijkvragen trailer

1. Beschrijf wat je hebt gezien in de leader.
2. Is de serie volgens jou documentair of fictief? Licht je antwoord toe.
3. Wat zijn volgens jou de thema’s in de serie?
4. Je zag verschillende kinderen en volwassenen voorbij komen. Schrijf op welke karakters je bij zijn gebleven.
5. Wat is het doel van een leader? Vind je dat de leader van Klassen hierin is geslaagd? Licht je antwoord toe.
6. Wat kijk je graag in je eigen tijd? Waarom spreekt dit je aan?
7. De serie gaat over kansenongelijkheid. Had je dit (of iets wat hierop lijkt) ook bij vraag 3 geantwoord? Wat weet jij over kansenongelijkheid?

Les 1

Les 1: bekijken van aflevering 1 Klassen

1. Voordat jullie de eerste aflevering van de serie Klassen gaan kijken, bespreken jullie het huiswerk.
2. Wat weten we met elkaar over kansenongelijkheid? Schrijf alles wat genoemd wordt op het bord.
3. Bekijk de aflevering "Waar je Wieg staat".

Kijkvragen na aflevering 1

1. Wat heb je gezien? Wie hebben we gezien? Noem de verschillende hoofdpersonen. Schrijf op welk advies ze krijgen en of je denkt dat ze het gaan halen.
2. Wat zou het doel van de serie kunnen zijn? Waarom denk je dat de makers deze serie wilden maken? (Uitleg over elke schrijver, elke maker heeft een doel). Waarom denk je dat de makers deze film juist nu willen maken?
3. Zou je zelf aan een serie over dit onderwerp willen meewerken? Bespreek met je buurman/vrouw de voor en nadelen.
4. Schrijf in steekwoorden op wat je je herinnert van de muziek (denk aan woorden als: snel, langzaam, vrolijk, verdrietig, piano, gitaar, zang). Vond je deze muziek passen bij de film?

Les 2