Docenten

Op deze onderwijspagina staan verscheidene programma's van Human die speciaal zijn bewerkt en/of uitgebreid met lesmateriaal.

Deze programma’s kunnen de basis vormen om uiteenlopende onderwerpen en maatschappelijke thema’s te bespreken. De diverse films, afleveringen en scènes nodigen uit tot discussie, reflectie, het onderbouwen van meningen, het improviseren van verscheidende situaties, het inleven in situaties van de ander en het schrijven van essays waarin argumenteren centraal staat.