Vrijheid

Burgerschap

Op deze onderwijspagina over burgerschap vind je video's om het gesprek in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo te voeren over feminisme en rechten van de mens.

Feminisme - bovenbouw VO/MBO/HBO

Het F-woord: de vele gezichten van feminisme
Feminisme is oorspronkelijk ontstaan om te streven naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Inmiddels is deze strijd uitgegroeid tot zoveel meer. Het gaat ook over gelijkwaardigheid, ongeacht gender. Feminisme is de overtuiging dat je gender je keuzes en kansen niet zou moeten beperken. En dat geldt net zo goed voor vrouwen als voor mannen, LGBTQ+’ers, mensen van kleur, mensen met een beperking, alle mensen.

Paradoxaal genoeg is er ook veel verzet tegen feminisme en zijn er nog veel mensen die zich liever niet feminist noemen. Als feminisme staat voor gelijkwaardigheid tussen mensen, waar komt de negativiteit rondom feminisme dan vandaan? Wat is het imago van feminisme? Is er ruimte voor ieders stem? Waar wordt allemaal om gestreden en waarom? En hoe kun jij op jouw eigen manier feminist zijn?

Vrijheid - VO/MBO/HBO

Vrijland: mensenrechten in ons dagelijks leven
In een voormalige technische school aan de oever van de Waal is Pand 9 gevestigd. Een vrijplaats voor maatschappelijke en culturele organisaties en een ontmoetingsplek voor Zaltbommelaars. Zo gevarieerd als de organisaties, zijn ook de bezoekers van het pand. Zo leert de negentienjarige Juanita bijvoorbeeld niet alleen een vak in de wasserij, maar vindt ze er ook warmte en geborgenheid. Maakt de uit Damascus gevluchte Bilal in het naaiatelier de elegantste kleding. En gaat elfjarige Pip naar tekenles om haar fantasiewereld vorm te geven.

De reeks laat zien dat mensenrechten geen abstracties zijn, maar juist iedere dag vormgeven aan hoe wij in een ‘vrij land’ samenleven.