Op deze onderwijspagina over burgerschap vind je video's om het gesprek in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo te voeren over feminisme, vrijheid en mensenrechten.

Feminisme - bovenbouw vo/mbo/hbo

Het F-woord: de vele gezichten van feminisme

Feminisme is oorspronkelijk ontstaan om te streven naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Inmiddels is deze strijd uitgegroeid tot zoveel meer. Het gaat ook over gelijkwaardigheid, ongeacht gender. Feminisme is de overtuiging dat je gender je keuzes en kansen niet zou moeten beperken. En dat geldt net zo goed voor vrouwen als voor mannen, LGBTQ+’ers, mensen van kleur, mensen met een beperking, alle mensen.

Paradoxaal genoeg is er ook veel verzet tegen feminisme en zijn er nog veel mensen die zich liever niet feminist noemen. Als feminisme staat voor gelijkwaardigheid tussen mensen, waar komt de negativiteit rondom feminisme dan vandaan? Wat is het imago van feminisme? Is er ruimte voor ieders stem? Waar wordt allemaal om gestreden en waarom? En hoe kun jij op jouw eigen manier feminist zijn?

De Roze Riskja maakt Pakistaanse vrouwen onafhankelijk

In metropool Lahore zetten de Roze Riskja’s zich in voor vrouwen in Pakistan, voor nu en voor in de toekomst. Het door vrouwen opgerichte taxibedrijf zorgt ervoor dat vrouwen in de stad veilig van A naar B kunnen reizen en geeft de vrouwelijke chauffeurs een veilige plek om te werken.  Deze actie versterkt de zelfstandigheid en zelfontplooiing van de vrouwen die meedoen aan het project. Kunnen zij op deze manier ook de grondrechten en positie van vrouwen in Pakistan versterken?

Verdiepingsvragen
 • In hoeverre kunnen vrouwen in Nederland veilig van A naar B reizen?
 • Hoe kan een gebrek aan middelen om je zelfstandig te verplaatsen je grondrechten inperken?
 • Op welke manier versterken de Roze Riskja’s de grondrechten van vrouwen in Pakistan?
 • Zijn er in Nederland groepen die proberen de grondrechten van mensen te versterken? Wat doen ze en wat vind je hiervan?
 • Welke grondrechten/mensenrechten in Nederland vind jij belangrijk? Zijn er onderwerpen waarin we nog moeten groeien volgens jou?

Vrijheid - vo/mbo/hbo

Vrijland: mensenrechten in ons dagelijks leven

In een voormalige technische school aan de oever van de Waal is Pand 9 gevestigd. Een vrijplaats voor maatschappelijke en culturele organisaties en een ontmoetingsplek voor Zaltbommelaars. Zo gevarieerd als de organisaties, zijn ook de bezoekers van het pand. Zo leert de negentienjarige Juanita bijvoorbeeld niet alleen een vak in de wasserij, maar vindt ze er ook warmte en geborgenheid. Maakt de uit Damascus gevluchte Bilal in het naaiatelier de elegantste kleding. En gaat elfjarige Pip naar tekenles om haar fantasiewereld vorm te geven.

De reeks laat zien dat mensenrechten geen abstracties zijn, maar juist iedere dag vormgeven aan hoe wij in een ‘vrij land’ samenleven.

Opkomen voor je rechten door te dansen

De Iraanse Maedeh Hojabri (17) danst zonder hoofddoek in haar woonkamer en plaatst daarvan filmpjes op Instagram. De politie grijpt in en ze wordt gearresteerd. Dansen, zeker zonder hoofddoek, wordt in Iran beschouwd als ondermijnend gedrag. Als journalist Masih Alinejad het verhaal van Maedeh publiceert en een video van haarzelf plaatst, dansend in een park, komen er van alle kanten solidariteitsbetuigingen. Talloze vrouwen én mannen scharen zich onder #BeraghsToBeraghsim (laten we dansen) en posten op sociale media video’s waarin ze dansen.  

De sociale media zijn een belangrijk platform geweest voor dit protest. Maedeh bereikt met haar verhaal mensen van over heel de wereld. Samen dansen ze voor gelijkheid, vrijheid en identiteit. Niet alleen in Iran staan mensenrechten en identiteit onder druk. Over de hele wereld strijden mensen voor het recht op het uitdrukken van hun eigen identiteit. Zien we dit ook in Nederland? En welke idealen vind jij belangrijk?

Verdiepingsvragen
 • Iran is niet het enige land waar mensen onderdrukt worden, kan je andere landen noemen waar volgens jou sprake is van onderdrukking? Waarom? 
 • Vind je dat Maedeh’s mensenrechten worden geschonden? Waarom? 
 • Vind je sociale media een goed platform voor protesten? Waarom wel/niet?
 • Heb je wel eens meegedaan met een online protest? Waarom wel/niet?
 • Welke waarden en identiteiten bestaan er in jouw ideale wereld?
 • Welke beperkingen kom je daarvoor nu nog tegen? 

Mensenrechten - vo/mbo/hbo