De Zwarte Piet-discussie

Vooral hoogopgeleid publiek uit de Randstad staat open voor verandering Zwarte Piet

Als de Zwarte Piet-discussie iets laat zien, dan is het wel de kloof die tussen verschillende bevolkingsgroepen is ontstaan. TNS Kantar deed in opdracht van HUMAN onderzoek naar de veranderingsbereidheid van het Nederlandse volk ten aanzien van Zwarte Piet. Op de vraag 'Staat u er voor open dat er wordt geëxperimenteerd met een ander uiterlijk voor Zwarte Piet of met andere helpers van Sinterklaas?' antwoordt 23 procent van de Nederlanders bevestigend.

Het Zuiden van het land is het minst veranderingsgezind
Opvallend is dat naarmate Nederlanders hoger opgeleid zijn, ze ook veranderingsgezinder blijken te zijn. Hoger opgeleiden zijn voor 43% veranderingsgezind waar het de Pieten-kwestie betreft, lager opgeleiden voor 9%. Ook zijn er opvallende regionale verschillen. In de drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is 34% van de inwoners veranderingsgezind, terwijl in het Zuiden van het land dat maar 17% is. Leeftijd en sekse doen er nauwelijks toe. Jonge mensen en vrouwen zijn iets veranderingsgezinder dan oudere mensen en mannen.

Onderzoek ministerie naar Zwarte Piet openbaar

Sinds drie jaar voert TNS Kantar een enquête over Zwarte Piet uit voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit de cijfers, die tot nu toe vertrouwelijk waren, blijkt verder dat het percentage veranderingsgezinde Nederlanders een stijgende lijn kent. In 2015 was 17% voor aanpassing, in 2014 was dat nog 12%, dit jaar is het 21%.
Ook heeft het ministerie laten onderzoeken hoe Nederlanders met een Surinaamse en Antilliaanse afkomst over de verandering van het uiterlijk van Zwarte Piet denken. Onder hen is de veranderingsgezindheid aanmerkelijk groter. 43% is voor aanpassing van het uiterlijk, en ook hier is de stijgende lijn zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren. In 2014 was dat nog 35% en in 2015 38%.