Na slapen en werken besteden wij de meeste tijd aan het gebruik van media. Zij dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid, ze bepalen in belangrijke mate ons beeld van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld? Welke mechanismen zijn er aan het werk?

Medialogica gaat over hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg.

Alle televisie-uitzendingen