Oei, we eten te veel en we drinken te veel. We produceren krankzinnig veel afval, we zijn te vaak eenzaam en het aantal mensen dat kiest voor euthanasie of zelfmoord neemt almaar toe. Gelukkig is er ook opbeurend nieuws.

Overdaad schaadt. Wie te veel eet en drinkt, loopt een risico op overgewicht met hart- en vaatziekten als mogelijk gevolg. De afgelopen vijfentwintig jaar is het aantal volwassen Nederlanders met ernstig overgewicht meer dan verdubbeld. Een op de tien mannen was vorig jaar een ‘zware drinker’ en er stierven tienduizenden mensen aan hart- en vaataandoeningen.

Ruim 20 procent van de mannen (>21 glazen per week) en ruim 14 procent van de vrouwen (>14 glazen per week) is een overmatige drinker. De helft van hen is zelfs een zware drinker: zij drinken minstens een dag per week meer dan 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen alcohol.

Al die cijfers wat deprimerend? Nou, er is nog veel meer waaraan dit land een overdaad heeft. Afval, bijvoorbeeld. Per persoon gooien we jaarlijks honderden kilo’s afval weg, waarvan ongeveer een kwart voedsel is. Daaruit zou je kunnen concluderen dat we een luxe leven leiden, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Tienduizenden huishoudens zijn in Nederland afhankelijk van de voedselbank.Tegelijkertijd is meer dan tachtig procent van het Nederlandse vermogen in handen van twintig procent van de rijkste huishoudens. Kortom, aan vermogensongelijkheid geen gebrek.

Van de 489 kilo afval die we per persoon per jaar produceren, verdwijnt 49 procent in het restafval. Van het restafval is 60 procent nog te scheiden.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van alle werkenden ervaart krap vijftien procent burn-outklachten. Bijna een half miljoen Nederlanders is eenzaam en het percentage mensen dat zelfmoord pleegt, neemt jaarlijks toe. Ook worden er steeds meer mensen ziek en voor duizenden is het lijden zo uitzichtloos dat ze met euthanasie aan hun einde komen. Wordt de ellende je te veel? Dan zal ik je de cijfers over het milieu maar besparen. Lichtpuntje: elk van deze onderwerpen kent ook andere, meer opbeurende getallen. Zo is het percentage jonge kinderen met obesitas de afgelopen jaren bijna gehalveerd. 

Sinds 1981 is het aantal volwassen Nederlanders met ernstig overgewicht meer dan verdubbeld naar 12,3 procent. Bij 12- tot 16-jarigen vervijfvoudigde het percentage. Bij basisschoolkinderen halveerde het aantal bijna.

We gooien weliswaar veel weg, maar recyclen ook een steeds groter deel van ons afval. Het percentage werknemers dat vreest voor zijn baan, nam de afgelopen vier jaar in alle sectoren af. En hoewel jaarlijks nog steeds veel mensen sterven aan hart- en vaatziekten, zijn het er wel bijna dertienduizend minder dan in de jaren negentig. Kortom, overdaad schaadt, maar beknibbel nooit op de cijfers die de ellende wat nuanceren.

Bron: Jaarverslagen van de Regionale Toetsingscommissie 2015 en 2017

Human Magazine Herfst 2017