Nederland is toe aan een nieuwe feestdag, vinden de initiatiefnemers van het Waterfeest. Een feest voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Op 1 juli was de eerste brainstormsessie met kinderen over het Waterfeest op basisschool De Boomgaard in Amsterdam.

"Eigenlijk zou het vandaag een feestdag moeten zijn," zegt Marieke Brand, schrijver van het boek dat het uitgangspunt vormt voor het Waterfeest. Het is 1 juli, oftwel Keti Koti. Vandaag zijn we echter met Marieke Brand en Christine Yan bij basisschool De Boomgaard voor een brainstormsessie voor het Waterfeest.

Hoe creëer je een samenleving waarin ieder gelijk is aan een ander? Dit was de vraag waarmee UvA onderzoekers Francio Guadeloupe en Jordi Halfman en medewerker van de UvA Marieke Brand aan de haal gingen. Eén van de uitkomsten is het Waterfeest: een project dat draait om het versterken van het bewustzijn van kinderen over de thema’s milieu en diversiteit.

UvA-student Christine Yan leidt de workshop met de groep zeven van meester Piet. Het Waterfeest is niet alleen voor kinderen, ze mogen er zelf ook invulling aan geven. "Het zou tof zijn als we iedere week iets leuks zouden doen met water, om zo het water te eren," zeggen Isabel en Tess. "Zoals massaal waterballonnen gooien op de leraar."

Het dagprogramma van groep 7 op 1 juli.

Marieke Brand schreef het boek dat het uitgangspunt vormt van Het Waterfeest. "In de mythe staan drie kinderen centraal, die allemaal op een andere manier te water raken,'' vertelt Brand.

''Het eerste kind raakt te water tijdens de watersnoodramp in Nederland in 1953. Het tweede kind tijdens een overtocht over de Middellandse Zee, dat verhaal heeft met migratie te maken. Het derde kind raakt te water in de periode van de trans-Atlantische slavernij. De drie kinderen worden gered door zoogdieren uit de zee, te een schildpad, dolfijn en zeehond. Ze brengen de kinderen vervolgens naar 'het land tussen water en zee', dus Nederland.''

Nadat ze op de Nederlandse kust worden afgeleverd door Schildpad en Dolfijn, worden de drie kinderen welkom geheten in Nederland. Volgens Brand een mooi verbeelding van inclusiviteit en diversiteit. ''Het maakt niet uit dat de kinderen een andere afkomst hebben, in Nederland zijn ze welkom,'' vertelt Brand.

Ad Korf, alumnus en mede-ontwerper van Het Waterfeest, vertelt dat ze via het gebruik van de oceaan en zeezoogdieren het klimaataspect willen benadrukken. ''We hopen dat de Nederlandse samenleving door deze mythe gaat nadenken over welke impact ze hebben op het klimaat en het milieu, en hopelijk meer bewust gaan leven,'' legt Korf uit.

De kinderen doen verschillende proefjes met water.

Iedereen kan meedenken

Op basisschool De Boomgaard draait een pilot van Het Waterfeest, kijkt hoe de kinderen reageren op het verhaal en herschrijven het aan de hand van hun feedback. "Elke basisschool is anders, met verschillende kinderen en achtergronden, niet één specifiek feest is daarvoor gepast. Het leuke is dat iedereen mee kan denken over hoe het feest eruit ziet, zodat alle kinderen gerepresenteerd zijn." Op welke manier het feest gevierd wordt, wat de rituelen zijn en of je cadeau's kunt verwachten, dat laten de bedenkers dus over aan de kinderen zelf.

Omdat gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijke factor - het water, denkt Yan dat het feest verbindend kan werken. "Water is fluïde, het kan destructief zijn maar ook helend. Je kan er daardoor veel verschillende mooie dingen mee bedenken."

21 maart

De nieuwe feestdag moet worden gevierd op 21 maart, niet toevallig op de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. Ad Korf vertelt dat beide feestdagen draaien om diversiteit en inclusiviteit. "Het combineren van deze twee feestdagen lijkt mij daarom slim," vertelt Korf.

Volgens Marieke Brand kan het Waterfeest bijdragen aan meer verdraagzaamheid en verbinding. "Het Waterfeest helpt mensen om zich te interesseren voor elkaars verhalen. Dat helpt om minder vooroordelen over elkaar te hebben. Waar je ook vandaan komt of hoe je er ook uitziet, water speelt voor ons allemaal een rol. Vooral omdat we nou eenmaal in dit land wonen."

Meester Piet leest voor uit het boek van het Waterfeest.

Illustratie uit het boek.

Wanneer het Waterfeest aanslaat bij basisscholen, is het team van plan om een soortgelijk concept voor te leggen aan middelbare scholen. Marieke Brand: ''We hopen dat uiteindelijk iedereen zich verbonden voelt met het Waterfeest, en dat heel Nederland het feest viert."

Dit is ook interessant