Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Daarom is 20 november elk jaar de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Want helaas worden overal de rechten van kinderen geschonden, ook bij ons om de hoek.

Precies dertig jaar geleden namen Unicef en de Verenigde Naties het verdrag voor de rechten van het kind aan. Sindsdien zijn er op 20 november elk jaar evenementen en activiteiten om iedereen eraan te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.

Van levensbelang

Denk aan het recht op: spelen, om op te groeien bij familie, onderwijs, eigen geloof en cultuur, een naam en een nationaliteit, een eigen mening, een veilig en gezond leven, bescherming tegen kinderarbeid, bescherming tegen mishandeling en geweld en het recht op veilig drinkwater. En hoewel 191 van de 193 landen in de wereld het verdrag hebben ondertekend, betekent dat nog niet dat overal die rechten worden gewaarborgd. 

Net zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zijn de Rechten van het Kind voor Human van levensbelang. Vandaar ook dat we in onze programma's niet zelden aandacht besteden aan deze rechten. Hieronder een bloemlezing van dat soort programma's. 

2Doc Kort: Hussein, kind van de rekening

Hussein Bilal is twaalf jaar en kostwinner voor het gezin waarmee hij vanuit Syrië naar Turkije vluchtte. In de film 'Hussein, het kind van de rekening' toont filmmaker Sakir Khader hoe kindvluchtelingen elke dag proberen te overleven.

Podcast met klimaatactivistische jongeren

Geen dingen verbieden, alleen nog maar duurzame kleding aanschaffen en letten op wat je eet: zomaar wat oplossingen van jonge klimaatactivisten in de podcast van tussenuur, om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen. "We moeten echt gaan nadenken over wat we aanschaffen."

Interview met Jahkini (18)

Zij vertegenwoordigt Nederlandse jongeren bij de VN

Op je achttiende, aan álle grote wereldleiders, de stem van Nederlandse jongeren laten horen. Tijdens een vergadering op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. In New York. De Amsterdamse Jahkini doet het! Hoe stoer?! Tussenuur interviewt haar over deze spannende job als jongerenvertegenwoordiger bij de VN. En natuurlijk over Young Impact. 

Podcast over gescheiden ouders en samengestelde gezinnen

Want je hebt het recht om op te groeien bij een familie

Om de paar dagen van huis wisselen, twee keer je verjaardag vieren en van de ene op de andere dag onderdeel van een ‘nieuw’ gezin. Als dit je bekend in de oren klinkt, dan heb je vast gescheiden ouders. In deze Tussenuur-podcast komt presentator Tessa Mol alles te weten over het hebben van gescheiden ouders. 
Check hier de podcast
 

Vrij land: Korte film over Pip (11)

Ze heeft recht op kunst op en cultuur

In een voormalige technische school aan de oever van de Waal is Pand 9 gevestigd. Hier gaat elfjarige Pip naar tekenles om haar fantasiewereld vorm te geven. Pip heeft al veel meegemaakt en zij heeft, net als wij allemaal, recht op Kunst en Cultuur.

2Doc: Zodra ik buitenkom

Wat nou als je moeder vastzit?

In het gunstigste geval zien ze hun kinderen enkele dagen per jaar: moeders die in de gevangenis zitten. Te weinig om een goede band te kunnen onderhouden. Dat blijkt soms ook uit telefoongesprekken, hun belangrijkste levenslijn. Die betalen ze zelf, maar hun budget is beperkt en ze moeten ook allerlei praktische zaken telefonisch regelen. Het is een terugkerend dilemma.

Ook relevante dossiers