Gisteren werd landelijk gestaakt door leraren. Hun doel: een hoger salaris en een lagere werkdruk. Maar hoe wordt het onderwijs beter? Vijf inzichten uit het Human-archief.

1. Het Filosofisch Kwintet over onderwijs in de moderne verzorgingsstaat

Scholen zijn bedoeld om kinderen en jongeren op te leiden tot zelfstandige, ontwikkelde volwassenen. Maar lukt dit nog wel? Ewald Engelen (hoogleraar aan de UvA en politicus), Cordula Rooijendijk (onderzoeker en leerkracht basisonderwijs) en Ingrid Robeyns (econome en praktisch filosoof) bespreken het belang van het verheffingsideaal in het onderwijs in Het Filosofisch Kwintet. 

2. OBA Live: de leraar als moreel baken

We verwachten steeds vaker van leraren dat ze kinderen niet alleen kennis meegeven, maar ook moreel vormen. Toch is er in lerarenopleidingen weinig plek voor ethiek. Dat moet veranderen, volgens filosoof Wouter Sanderse. In OBA Live ging hij gesprek met Wim Brands over beroepsethiek in het onderwijs. Wat maakt iemand een goede leraar?

3. 2Doc: Rots & Water

Scholen zijn niet alleen voor kennisverwerving en stilzitten, vind gymleraar Freerk Ykema. Deze documentaire gaat over zijn initiatief, bedoeld als tegengeluid op de huidige, eenzijdige focus op kennis. Ykema’s methode Rots & water maakt ruimte voor persoonlijkheidsvorming en socialisatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens ‘psychofysieke’ trainingen leren kinderen en jongeren weerbaar en sociaal te zijn.

4. School Makandra

‘Kinderen leren beter van kinderen’, is het motto van deze vier tieners, die hun eigen school hebben opgericht. Jaïra (13), Jemyra (15), Jayden (15) en Talita (14) geven elke zondag les in Engels, rekenen en taal aan kinderen uit hun buurt in Amsterdam Zuid-Oost. Na de les krijgen de kinderen warm eten en wordt er nog even gespeeld. Benieuwd? 3FM Tussenuur ging bij ze op bezoek.

5. Joep Dohmens Socrateslezing over Bildung

Zoveel mogelijk jongeren moeten in zo kort mogelijke tijd met zo hoog mogelijke cijfers hun school afronden, is het idee in het huidige onderwijs. Filosoof Joep Dohmen signaleert een onderwijscrisis, want hoe worden kinderen ooit vaardige, aardige en waardige volwassenen? Volgens Dohmen is de oplossing moderne Bildung: het oefenen van vaardigheden, waarden en deugden. Tijdens de Socrateslezing 2016 legde hij zijn ideaal aan ons uit.