Erasmus - Ik wijk voor niemand

Museum Gouda wijdt in het Erasmusjaar 2016 een grote tentoonstelling aan het gedachtegoed van Erasmus. Human is mediapartner van de Erasmustentoonstelling en maakt vele programma’s over de vijftiende-eeuwse denker en humanist.

Erasmus Tentoonstelling

Tijdens de tentoonstelling in Museum Gouda worden in zeven lezingen onderwerpen uitgediept die ook in de tentoonstelling aan de orde worden gesteld. Alle lezingen krijgen een uitspraak van Erasmus mee als trigger.

De zeven onderwerpen zijn:

  • Vriendschap
  • Vrije woord
  • Erasmus en Europa
  • Moed
  • Verdraagzaamheid
  • Erasmus en het Nieuwe Testament
  • Erasmus en de Islam

*Helaas zijn de lezingen uit deze reeks uitverkocht, maar Human maakt opnamen. Deze zijn terug te zien op: human.nl/erasmus

Lezing Ahmed Aboutaleb: Erasmus en de Islam

"Ik zal mijn vrijheid met hand en tand verdedigen, maar zal die zo gebruiken dat ik de samenleving tot nut ben zoveel ik kan"

Ahmed Aboutaleb is burgemeester van Rotterdam. Een bekende uitspraak van hem is: ”Wij missen goedgebekte imams die Erasmus in zich dragen.” De vraag is of het gedachtegoed van Erasmus, zijn onderzoekende en ondogmatische geest, zijn pleidooi voor verdraagzaamheid en vredelievendheid, ook voor de Islam betekenis kan hebben. Erasmus: “Ik zal mijn vrijheid met hand en tand verdedigen, maar zal die zo gebruiken, dat ik de samenleving tot nut ben zoveel ik kan.”
26 mei 2016

Lezing Edwin Rabbie over Erasmus en het Nieuwe Testament

"Ik ben niet de rechter van andermans geweten, noch de baas over andermans geloof"

Edwin Rabbie is bijzonder hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit vanwege de Erasmusstichting Rotterdam. Hij is bezig met een uitgave van een gedeelte van Erasmus’ Paraphrasen op het Nieuwe Testament. In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Nieuwe Testament publiceerde, zijn levenswerk. Bronnenonderzoek en tekstanalyse waren voor Erasmus essentieel. Voor velen was deze wetenschappelijke benadering echter een aanval op heilige teksten en het pauselijk gezag. Erasmus: ‘Ik ben niet de rechter van andermans geweten, noch de baas over andermans geloof’.
12 mei 2016

Lezing Dan Kennedy over Erasmus: Verdraagzaamheid

"Als wij, de Katholieken, ooit in de minderheid zullen zijn, dan willen we toch ook getolereerd worden?"

Prof.dr.James Kennedy, Amerikaans historicus, is dean van de University College Utrecht. Een van zijn publicaties: Bezielende verbanden. Mede onder invloed van Erasmus is verdraagzaamheid eeuwen lang een kenmerk geweest van onze samenleving. Met het wegvallen van de verzuiling, is onze georganiseerde verdraagzaamheid onder druk komen te staan. Groeit de intolerantie in Nederland?
Erasmus: “Als wij, de Katholieken, ooit in de minderheid zullen zijn, dan willen we toch ook getolereerd worden?”
17 maart 2016

 

Lezing Stine Jensen over Erasmus: Moed

"Ik wijk voor niemand"

Stine Jensen is filosofe en publiciste. Een van haar publicaties is ‘Dus ik ben.’

Erasmus verkoos geen partij te kiezen. Hij koos niet voor de oppositie van Luther. Hij koos ook niet voor het pluche van de paus. Was het lafheid of was het moed ? Wat betekent ‘moed’ in een gepolariseerde tijd? Erasmus: “Ik wijk voor niemand.”
10 maart 2016

Lezing Paul Scheffer over Erasmus en Europa

"Ik ben een wereldburger"

Prof.dr. Paul Scheffer is hoogleraar Europese Studies in Tilburg. Hij is publicist en schreef onder meer "Het land van aankomst". Alles doet mee aan de werkelijkheid. Erasmus adviseerde vorsten en pausen over de bedreigingen in Europa, voorbereiding van oorlog, nationalisme, Turkse dreiging. Wat zijn de bedreigingen voor Europa anno 2016? Erasmus:”Ik ben een wereldburger”.
3 maart 2016

Lezing Desanne van Brederode over Erasmus: Het Vrije Woord

"In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn"

Van Brederode is filosofe en schrijfster en lid van het bestuur van de stichting Praemium Erasmianum. Een van haar publicaties: “De ziel onder de arm”. Zij spreekt over het Vrije woord, door Erasmus hartstochtelijk verdedigd. Zijn er grenzen aan het belang van het vrije woord? Erasmus: “In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn”.
18 februari 2016

 

Lezing Herman Pleij over Erasmus: Vriendschap

"Wat is er verheugender dan toegenegen vrienden te bezitten?"

Pleij is historicus en gastcurator van de tentoonstelling. Een van zijn publicaties: Erasmus en het poldermodel. Hij spreekt over de waarde die Erasmus hechtte aan Vriendschap. Hoeveel waarde hechten wij daar tegenwoordig nog aan? Erasmus: ”Wat is er verheugender dan toegenegen vrienden te bezitten?"
11 februari 2016