Human magazine / Winter 2017

Aanvullingen en correcties Human #4, 2017

In het artikel in Human magazine #4 staat op pagina 38 een foto van appartementencomplex Le Medi. Abusievelijk wordt het De Oase genoemd. In de begeleidende tekst wordt vermeld dat Le Medi uitsluitend bevolkt wordt door autochtone tweeverdieners. Dit zijn de woorden van Metin Yildiz, de wijkagent in deze reportage. Dat behoeft een correctie. Er wonen mensen met verschillende migratie-achtergronden. Dat zijn dus niet allemaal tweeverdieners.