Ikke, ikke, ikke en de rest…?

De problemen stapelen zich op, het denken in termen van wij en zij viert hoogtij en het eigenbelang wint het vaak van het algemeen belang. Wat betekent dat voor de publieke zaak? Wie neemt verantwoordelijkheid voor de grote maatschappelijke vraagstukken van nu? En waar begin je? In dit dertiende seizoen van Het Filosofisch Kwintet onderzoekt Clairy Polak met verschillende denkers het algemeen belang met als thema: ‘Ikke, ikke, ikke en de rest…?'

Naar seizoen 2023 →

Over Het Filosofisch Kwintet

In Het Filosofisch Kwintet is luisteren even belangrijk als spreken, en is doorgronden het motto, en niet het voeren van een twistgesprek. In ruim vijftig minuten onderzoekt presentator Clairy Polak samen met haar vier gasten elk jaar een ander thema. Dit thema wordt bespiegeld vanuit verschillende invalshoeken, gedurende vijf afleveringen. In eerdere seizoenen ging het onder meer over de democratie, onafhankelijkheid, onze verzorgingsstaat en de duurzame mens.

Laatste afleveringen

Verdieping